05:22
21:58
Nachtmodus
Jachtakte

Informatie over Jagen

Jachtakte

Om te kunnen jagen in Nederland heeft men een jachtakte nodig. De jager moet aan zes voorwaardes voldoen om de eerste jachtakte aan te vragen en te verkrijgen. Ieder opvolgend jaar moet de jager zijn jachtakte verlengen. Ook buitenlanders hebben een akte nodig om te kunnen jagen in Nederland.