Zon op
07:28
Zon onder
18:13
Nachtmodus

Korhoen

Naamgeving

Korhoen (Lyrurus tetrix ), E:  Black grouse.

Uiterlijk

Het korhoen is wel de meest spectaculaire onder de hoenders. Het zijn standvogels waarvan de mannetjes een opvallende balts uitvoeren op baltsplaatsen die soms al zeer lang in gebruik zijn. Waar de mannetjes
opvallend gekleurd zijn, hebben de hennen een bruinige schutkleur. Er worden zeven ondersoorten onderscheiden.

Biotoop

Uitgestrekte heide- en hoogveengebieden. 

Leefwijze

Patrijzen zijn overdag en in de schemering actief, maar dan wel met tussenpozen van een kwartier tot een half uur. Ze slapen dicht tegen elkaar aangedrukt op veilige plaatsen op de grond. In de winterperiode leven ze in groepen (kluchten) die in het voorjaar weer uit elkaar vallen wanneer de territoria weer worden bezet. De paarvorming gaat gepaard met gevechten om broedterritoria. Patrijzen zijn monogaam en een huwelijk duurt levenslang.

Voortplanting

Broedtijd: mei-juni
Aantal legsels: 1
Aantal eieren: 7-10
Broedduur: 24 dagen.

Voedsel

Het voedsel van de korhoender is overwegend plantaardig en bestaat uit zaden, knoppen en katjes van berk, maar ook bosbes of vossenbes, granen en onkruidzaden. Heel bijzonder is het feit dat korhoenders ook dennennaalden eten.

Jacht

De jacht op korhoenders is gesloten.