temp.
Zon op
08:42
Zon onder
16:56
Nachtmodus
Politiek, Verenigingsnieuws - Vrijdag 13 januari 2017

Op 1 januari jl. verving de wet Natuurbescherming de Flora- en faunawet. Wat betekent dit voor jagers?

Op woensdag 1 juli 2015 werd de wet Natuur­bescherming door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Nagenoeg alle politieke partijen stemden voor het wetsvoorstel, inclusief het voor jagers belangrijke reparatievoorstel voor de jacht, ingediend door PvdA en VVD. Hierbij willen we even met u terugkijken op het wetstraject en zetten we […]

> Lees het hele nieuwsbericht

Informatie over jagen

> Ga naar alle informatie over jagen

De Jagersvereniging

Word lid en ontvang ‘De Jager’

De Jagersvereniging is er voor iedereen die geïnteresseerd is in verantwoord beheren en benutten. Wie duurzaam oogst uit de natuur voelt zich verantwoordelijk voor het behoud ervan. Jagers zorgen voor balans in het Nederlandse landschap.

Onze leden ontvangen vakmagazine De Jager, prettig leesbaar en met een sprankelende vormgeving. Verdiepend, kritisch, met kennis van zaken geschreven en dicht op de actualiteit.