06:27
20:46
Nachtmodus

Duitsland

Om in Duitsland te kunnen jagen moeten Nederlandse jagers een Duitse jachtakte aanvragen. Er zijn drie mogelijkheden voor de Nederlandse jager. Wanneer het jagen in Duitsland zich tot een enkele maal per jaar beperkt, kan worden volstaan met een Ausländertagesjagdschein (logeerakte). Wanneer men vaker naar Duitsland reist voor de jacht is het aan te bevelen een “Ausländerjahresjagdschein” (jaarakte) aan te vragen. Ook is het mogelijk een jachtakte voor drie achtereenvolgende jaren te verkrijgen (Ausländerdreijahresjagschein).

Uit het veld horen we dat onze leden op sommige plaatsen in Duitsland wat problemen ondervinden bij de aanvraag van hun Duitse jachtakte. Dit gebeurt o.a. bij de eerste keer dat een Jagdschein wordt aangevraagd. In een aantal plaatsen wordt deze akte alleen voor 1 jaar verstrekt. Ook zijn er inmiddels plaatsen waar niet langer een Jagdschein voor 3 jaar aan buitenlanders wordt verstrekt. Wij proberen via onze Duitse zusterorganisatie op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die het gevolg lijken te zijn van de aanpassingen in de Duitse wetgeving.

Benodigde gegevens voor aanvragen Duitse jachtakte

Meestal verzorgt de gastheer het aanvragen van de Ausländertagesjagdschein (logeerakte) voor zijn gast. Hij dient deze aan te vragen bij de voor zijn jachtgebied verantwoordelijke overheid. Deze logeerakte is 14 dagen geldig. Voor de aanvraag van een jachtakte bij de Duitse overheid dient een jager of zijn gastheer te beschikken over de volgende gegevens:

 • Kopie van de geldige Nederlandse jachtakte
 • Twee pasfoto’s
 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en beroep van de gast (in het geval van een logeerakte)
 • Bewijs van een Duitstalige jacht WA verzekering van een in de EU gevestigde assuradeur. Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.
 • Periode waarvoor de akte wordt aangevraagd.
 • En bij het aanvragen van een eenjarige of driejarige akte een kopie van het Nederlandse jachtexamen (het origineel ook meenemen en desgevraagd tonen), afgelegd na 1 januari 1978. Hoewel elk jaar meerdere logeeraktes zijn te verkrijgen, wordt er per keer slechts één logeerakte verstrekt. Voor elk bezoek dient dus opnieuw een logeerakte te worden aangevraagd.

Drie jaar geldig

Bij het aanvragen van een “Ausländerdreijahresjagdschein”  dient ook een bewijs overlegd te worden dat men voor drie jaar een verzekering heeft afgesloten. Kijk voor informatie op onze pagina Verzekeringen.

Jagers die in Nederland in de zogenaamde ‘overgangsregeling’ vallen en daardoor waren vrijgesteld van het jachtexamen, kunnen in Duitsland geen jaarakte krijgen, tenzij zij alsnog het Nederlandse of Duitse jachtexamen afleggen. De overgangsregeling wordt door de Duitse overheid niet geaccepteerd.

Let op! In sommige deelstaten is het niet meer mogelijk om als buitenlands ingezetene in Duitsland een drie jarige akte te krijgen in verband met gewijzigd beleid.

Nederlandse jachtakte vereist

Alleen door het overleggen van een kopie van geldige Nederlandse jachtakte, pasfoto’s en verzekeringsbewijs, kan in Duitsland een Jagdschein worden verstrekt. Nederland is één van de weinige landen waar het wapenbezit en het wapengebruik in één document zijn verenigd. De meeste landen kennen voor bezit en gebruik 2 afzonderlijke documenten. Een Duitse Jagdschein is dus alleen om te jagen, er staan dan ook geen wapens op vermeld. Duitse jagers hebben voor het wapenbezit, een Waffenbesitzkarte. Nederlandse jagers moeten daarom de Nederlandse akte tonen waarop de wapens zijn vermeld. De Jagdschein geeft dus geen toestemming om wapens in Duitsland te bezitten, of te kopen. Nederlanders kunnen alleen wanneer zij in Duitsland een officieel woonadres hebben een Waffenbesitzkarte aanvragen.

Kan een jager die een jachtveld huurt in het buitenland op basis hiervan een Nederlandse jachtakte aanvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het gaat erom te kunnen aantonen dat de aanvrager van een jachtakte in de gelegenheid is om te kunnen jagen in Nederland.

Jagen in Duitsland met jachtdiploma vóór 1978

Per 1 januari 1978 werd in Nederland de wijziging van de Jachtwet van kracht waarin het jachtexamen verplicht werd gesteld. Om die reden erkent Duitsland alleen het Nederlandse jachtexamen dat na die datum is afgelegd. Wanneer u tussen 1974 en 1978 het jachtdiploma heeft behaald, kan dat problemen opleveren bij het aanvragen van een Duitse jachtakte voor één of drie jaar. Voor de jagers uit deze groep is de volgende mogelijkheid; Bij het examenbureau van de Stichting jachtexamens meldt u zich aan voor het kogelexamen. Met het door u ingevulde aanmeldingsformulier dient u het volgende mee terug te sturen: – kopie van het door u behaalde jachtdiploma – kopie van de bijbehorende cijferlijst – kopie van een recente jachtakte

De door u verstrekte gegevens geven vrijstelling voor de onderdelen ‘theorie’, ‘hagelschieten’ en ‘jachtpraktijk’. Dit betekent dat u alleen examen hoeft af te leggen voor het onderdeel kogelschieten. Als u daarvoor slaagt, ontvangt u het huidige  jachtdiploma voor de jacht met een geweer. Daarmee heeft u een in Duitsland erkend diploma.

Voor nadere informatie over dit examen kunt u contact opnemen met het examenbureau van de Stichting jachtexamens, tel. 033 – 462 24 36 of  www.jachtexamens.nl

Duitse jachtakte aanvragen alleen waar men jaagt

Het Duitse Verwaltungsverfahrengesetz bepaalt dat vergunningen zoals de jachtakte moet worden aangevraagd daar waar ze gebruikt gaan worden. Dit betekent voor het aanvragen en verlengen van een Jagdschein dat dit moet worden gedaan bij de Untere Jagdbehörde in het gebied waar men gaat jagen. Overigens heeft dat ook het voordeel dat men gelijk op de hoogte wordt gesteld van de lokale bepalingen. Deze kunnen namelijk per deelstaat en per gebied (met name voor wilde zwijnen) nogal verschillen. Let daarom op dat u, uw jachtreizen zo plant dat het verlengen van de jachtakte daarin wordt opgenomen. Het is aan te raden voor het aanvragen van de Duitse jachtakte gebruik te maken van een lokale contactpersoon, bijvoorbeeld de jachthouder van het veld om uw Duitse akte te verkrijgen. Wij adviseren om u vooraf goed te laten informeren door de lokale autoriteiten, jachthouder van het veld of Untere Jagdbehörde voor het aanvragen van de Duitse akte. Rijdt dus niet op de bonnefooi naar één van de Jagdbehörde net over de grens zoals dit in het verleden gebeurde.

 

Jachtpacht vervalt bij het niet tijdig verlengen van de jachtakte

Om een jacht te kunnen pachten in Duitsland moet je in het bezit zijn van een geldige Duitse jachtakte en dient de pacht achter in de jachtakte vermeld te worden door de Untere Jagdbehörde. Dat houdt in dat je als pachter moet zorgen dat je jachtakte altijd voor de afloopdatum (1 april) verlengd moet zijn. Doe je dat niet dan komt het pachtcontract automatisch te vervallen. De verpachter krijgt hiervan bericht van de Untere Jagdbehörde.

Waarmee moet rekening gehouden worden bij het huren van jacht in het buitenland?

Het huren van jacht in het buitenland vereist vrij gedetailleerde kennis van de lokale wetgeving, waarbij bovendien rekening gehouden moet worden met de staatsrechtelijke organisatie van een land. In federale landen (o.a. België, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland) en gedecentraliseerde landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) blijken jachtwettelijke bepalingen per landsdeel te verschillen, waarbij ook de eisen die aan jachthouders worden gesteld, aanzienlijk kunnen afwijken van de eisen aan ‘gast’jagers.

Het bestuur van de Jagersvereniging heeft onderzocht of investering in dergelijke gedetailleerde kennis lonend is. Het bestuur vond dat investering in deze kennis te ver zal voeren. Het bestuur adviseert dat, wanneer men in het buitenland jacht wil huren of wil toetreden tot een combinatie, men het beste lid kan worden van een zusterorganisatie van de Jagersvereniging in het betreffende land. Men kan dan optimaal gebruik maken van de bij die vereniging aanwezige specifieke juridische kennis en andere service. Goede kennis van de taal van het land waar men jaagt is bij het huren van jacht een voorwaarde.

Lenen van een wapen

Nederland is één van de weinige landen waar het wapenbezit en het wapengebruik (bijvoorbeeld jacht) in één document zijn verenigd. De meeste landen kennen een apart document voor het wapenbezit (in Duitsland de Waffenbesitzkarte) en het wapengebruik (Jagdschein). In Nederland is het lenen of zelfs vasthouden van andermans wapen op jacht niet toegestaan. Wanneer de Nederlandse jager in het bezit is van een Ausländerjagdschein, staat deze Jagdschein volgens paragraaf 13 lid 4 van de wapenwet gelijk aan een Waffenbesitzkarte. Dit betekent dat het mogelijk is dat een Nederlander (met Ausländerjagdschein) het wapen van een Duitse jager leent. De Nederlander moet dan echter wel een door de uitlener opgestelde schriftelijke en gedateerde bruikleenverklaring bij zich hebben, waaruit de periode van deze bruikleen blijkt. 

Europese vuurwapenpas noodzakelijk

Duitsland behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de afdeling Korpscheftaken van politie die ook de Nederlandse jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is tevens uw vervoersbewijs voor de landen van de EU.

Vervoer wapens in Duitsland

Uw wapens dienen uit veiligheidsoverwegingen altijd ongeladen getransporteerd te worden, ook in het jachtveld. Wanneer u reist met een wapen in het kader van de jacht, bijvoorbeeld van of naar het jachtveld, dient het wapen altijd vervoerd te worden in een foedraal of koffer. Wanneer u het wapen vervoerd naar een schietbaan of wapenmaker dan moet het wapen zich in een afgesloten ruimte bevinden. Dit kan zijn een met een slot afgesloten foedraal of in een afgesloten kofferbak. Extra zekerheid biedt het in de handel verkrijgbare foedraal dat met een staaldraad aan de auto wordt bevestigd. Nederlandse jagers die in Duitsland gaan jagen worden geadviseerd om het wapen altijd in een met een slot afgesloten foedraal te vervoeren. Bij een overnachting in bijvoorbeeld een hotel dient het wapen altijd te worden meegenomen naar de hotelkamer en daar bijvoorbeeld met staalkabel te worden vastgemaakt aan een verwarmingsbuis of in een hotelkluis te worden geplaatst. In geen geval mag het wapen achterblijven in de auto.

Geen alcohol op in het verkeer

Wanneer u door Duitsland rijdt en u heeft een wapen bij u in de auto dan geldt een alcohol promillage van 0 %. Bent u bijvoorbeeld op de terugweg naar huis en u heeft de vorige avond nog een paar glazen alcohol gedronken dan kan dit problemen geven. Zo werd bij iemand met een alcohol promillage van 0,003 % het wapen ingenomen. Reist u bijvoorbeeld met een gezelschap zorg er dan voor dat degene die gaat rijden de avond ervoor geen alcohol drinkt !

Loodhoudende kogelpatronen

In de deelstaten Sleeswijk-Holstein, Noordrijn-Westfalen (vanaf 1-4-2016), Saarland (vanaf 1-1-2017) en Baden-Württemberg (vanaf 1-1-2016) is loodhoudende kogelmunitie geheel verboden. Daarnaast is in alle deelstaten behalve in Thüringen, Beieren (m.u.v. een enkele Staatsforst), Saksen en Saksen-Anhalt loodhoudende kogelmunitie verboden in een Staatsforst.

Schiettest voor grofwilddrijfjachten in een Staatsforst

Behalve in de deelstaten Beieren, Brandenburg, Nedersaksen, Saksen en Saksen-Anhalt is een schiettest vereist in een Staatsforst. In Noordrijn-Westfalen is een schietproef vereist met puntenvereisten. Deze schietproef kan gedaan worden in een Duitse schiesskino of bij een Nederlandse schietbaan.

In alle gevallen geldt dat de grondeigenaar aanvullende eisen kan stellen. Wij adviseren u ter plaatse (gastheer) goed te informeren welke eisen er lokaal gelden.

Informatie: Deutscher Jagdverband (D.J.V.), Friedrichstrasse 185/186 10117 Berlin Tel.:  (+) 49 30 209 1394 0 Fax.:  (+) 49 30 209 1394 30 e-mail:  [email protected] website: www.jagdverband.de

Wild meenemen uit Duitsland

Wild of een trofee mag niet meegenomen worden uit een gebied waar een besmettelijk dierziekte heerst. Informeer daarom altijd ter plaatse of er beperkingen zijn vanwege bijvoorbeeld varkenspest of vogelgriep. Soms is het toegestaan om met officiële uitvoerdocumenten, die door een dierenarts met een officiële keuringsbevoegdheid zijn ondertekend, een dier uit een dergelijk gebied mee te nemen. De Nederlandse opleiding tot Gekwalificeerd Persoon geldt alleen in Nederland en de Duitse opleiding tot Gekwalificeerd Persoon (Kundige Person) geld alleen in Duitsland.

Extra eisen

Naast de wettelijk bepalingen kunnen verpachters aanvullende eisen stellen. Zo stellen de Staatsforsten in met name de voormalige Oost Duitse Deelstaten als eis dat iedere (gast)jager een Kundige Person is. Wanneer u daar wilt jagen, moet u de Duitse opleiding tot Kundige Person hebben gevolgd. Ook als u alleen naar Duitsland gaat om een stuk grofwild te schieten, kunt u geconfronteerd worden dat u Kundige Person moet zijn. Bent u dat niet, dan moet de jager in die gebieden het dier kopen en meenemen. Het dier mag dan niet tussen de andere wel door een Kundige Person, onderzochte dieren hangen en kan daarom niet gekoeld worden. In Nederland wordt de Duitse opleiding tot Kundige Person gegeven. Informatie hierover kunt u opvragen op het bureau.

Eigen gebruik in Nederland van in Duitsland geschoten wild

 • Grofwild: afhankelijk van de deelstaat moet het dier al dan niet voorzien zijn van een wildmerk (in ieder geval in voormalig Oost Duitsland en Nord RheinWestfalen. In andere Deelstaten is het mogelijk ook verplicht of wordt er aan gewerkt om wildmerk gebruik op termijn verplicht te stellen. Informeer daarom altijd ter plaatse. Vanuit Duitsland moet ieder stuk grofwild te traceren zijn naar de plek van oorsprong. Indien een Duitse deelstaat geen wildmerken voorschrijft dan dient men zelf zorg te dragen voor een duidelijke identificatie.
 • Maximaal 1 stuks grofwild per persoon voor eigen consumptie
 • Wild zwijn: Ieder wild zwijn moet op trichine onderzocht zijn. Een trichineafgifteformulier moet het dier vergezellen. Daarnaast moet wild zwijn, (afhankelijk van de deelstaat) voorzien zijn van een wildmerk.
 • Een wild zwijn mag pas vervoerd worden als de uitslag van het trichinenonderzoek binnen is.

Verkoop in Nederland van in Duitsland geschoten wild

 • het wild moet gekoeld vervoerd worden
 • het wild moet vergezeld zijn van een Verklaring 1e onderzoek: Voor Duitsland een zogenaamd Wildursprungschein nach § 16a nr.1 er Tierischen Lebensmittel-Hygieneverordnung.
 • afhankelijk van de deelstaat moet het dier al dan niet voorzien zijn van een wildmerk
 • wild zwijn: trichinenonderzoek afgifteformulier moet aanwezig zijn.
 • Als u het wild laat slachten bij een Nederlandse poelier of een wildverwerkingsbedrijf dan dient deze een EG-erkenning te hebben.

Duitsland bestaat uit deelstaten en zijn op het gebied van jacht autonome staten. De bepalingen kunnen daardoor onderling nogal verschillen. Zo kan per deelstaat de regels over wie Wildurspungscheine uitgeeft verschillen; in sommige deelstaten bestaan ze nog niet. In dat geval moet u zelf een Wildursprungschein met de benodigde gegevens, schrijven. Met alle lokale verschillen is het dus zaak goed op de hoogte te zijn van de bepalingen in de deelstaat waar u gaat jagen en de lokaal geldende afwijkingen of toevoegingen daarop. De Jagersvereniging adviseert dan ook dat wie in het buitenland jacht huurt, lid wordt van een combinatie of anderszins zelfstandig kan jagen (Begehungschein), ook van een lokale jagersvereniging lid wordt.

Schietbioscopen (Schiesskinos) in Duitsland

Via onderstaande link kunt u zoeken naar bijna alle schietbioscopen in Duitsland. De schietbioscopen die het dichtst gelegen zijn bij Nederland vindt u via PLZ5. Dit staat voor Postleitzahl (postcode) beginnend met een 5. Let op: wanneer u met uw eigen wapens een schietbaan of schietbioscoop in het buitenland bezoekt, dient u in het bezit te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP), waarin deze wapens zijn vermeld. Het EVP is het vervoersbewijs voor de wapens. Daarnaast dient u aan te tonen waarom u met deze wapens reist. Dit kan door een uitnodiging van de schietbaan/bioscoop, of een uitdraai van de openingstijden van de schietbaan/bioscoop te tonen. Ook dient u uw Nederlandse jachtakte bij u te hebben. Voor een bezoek aan een schietbioscoop in Duitsland hoeft u niet te beschikken over een Duitse jachtakte.

Zoek naar een Duitse schietbioscoop bij u in de buurt

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.