temp.
Zon op
08:43
Zon onder
16:21
Nachtmodus
Ecologie - Vrijdag 7 december 2018

Rapport Federaal Agentschap België over AVP-risico’s

Wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Sneladvies 16-2018) Na de introductie van het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP-virus) in de wilde fauna (everzwijnen) in de provincie Luxemburg, werd het Wetenschappelijk Comité verzocht een sneladvies uit te brengen over: het risico van geografische verspreiding bij wilde dieren (everzwijnen); het risico van introductie en verspreiding […]

> Lees het hele nieuwsbericht