05:22
21:58
Nachtmodus

Eerste “jachtakte” aanvragen

De jager moet aan zes voorwaarden voldoen om de eerste “jachtakte”(sinds 1 januari 2024 omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit geheten) aan te vragen en te verkrijgen. Naast het jachtdiploma moet u in het bezit zijn van een gelegenheid tot jagen, een jachtaansprakelijkheidsverzekering, de optie op een wapen en een deugdelijke wapenkluis.

Aanvraag en verstrekking

De aanvraag en verstrekking van de jachtakte loopt via de afdeling Korpscheftaken van de politieregio waarin u woont. U vindt uw politieregio via www.politie.nl of door te bellen met het algemene politienummer 0900-8844. Voordat u de aanvraag indient met het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie download hieronder), dient u de hieronder genoemde zaken in uw bezit te hebben.

Download het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit vanaf 01-01-2024 (194 KB)

Jachtdiploma

Het jachtdiploma van Stichting Jachtopleidingen Nederland is een vereiste. De cursus Jacht & Faunabeheer bereidt u voor op het jachtexamen.

Gelegenheid tot jagen

Als jager moet u aan kunnen tonen dat u een gelegenheid tot jagen in Nederland heeft. Op eigen jachtveld, of op het veld van een andere jachthouder of wildbeheereenheid. U levert daarbij één van de vijf onderstaande verklaringen (formulier artikel 3.20 lid 4) in:

  • Formulier toestemming om in gezelschap jachthouder te jagen.
  • Formulier toestemming om buiten gezelschap jachthouder te jagen.
  • Formulier toestemming voor jachtopzichter om buiten gezelschap jachthouder te jagen.
  • Formulier toestemming om te jagen in gezelschap van een buitengezelschapshouder.
  • Formulier toestemming wildbeheereenheid om buiten gezelschap te jagen.
Meer informatie over de formulieren voor de aanvraag van een jachtakte

De jachtaansprakelijkheidsverzekering

Iedere jager is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers af te sluiten. De Jagersvereniging heeft samen met AON een speciaal verzekeringspakket ontwikkeld voor alle leden. U kunt deze jachtverzekering afsluiten via de website van AON.

Sluit een verzekering af via de website van AON

Optie op ten minste één wapen

Zonder wapennummer kan de politie geen wapenakte afgeven. U dient dan ook op ten minste één wapen een optie of optie tot koop te hebben. Dit kan via een wapenhandel of andere jager. Wanneer u een optie tot koop heeft bij een wapenhandel, ontvangt u van de handelaar een document om aan de politie te tonen. Heeft u een optie op een wapen via een jager, dan levert u het wapennummer, merk en kaliber in.

U kunt ook een wapen als medegebruik op de akte zetten. In dat geval gebruikt u het wapen van een andere jager: de hoofdhouder. De hoofdhouder bewaart dit wapen in zijn kluis, u mag het wapen enkel ophalen wanneer u gaat jagen. Bij aanvraag van de akte geeft u aan dat het om medegebruik gaat en noteert u het wapennummer, merk en kaliber. Daarnaast vult u beiden het formulier toestemming medegebruik in. Het medegebruik van een wapen kan gerealiseerd worden door het invullen van een WM3 formulier. Dit formulier kan u hier downloaden:

Download het WM3 formulier (133 KB)

WM32 inlichtingenformulier

Bij de aanvraag voor de jachtakte moet de jager ook het WM32 inlichtingenformulier inleveren.

Download het WM32 inlichtingenformulier (81 KB)

Een deugdelijke wapenkluis

Voordat u de jachtakte ontvangt en uw wapen op kunt halen, controleert de politie of u een deugdelijke kluis heeft om wapens in op te bergen. Deze kluis moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De kluis is specifiek voor wapens gemaakt, of is hieraan gelijkwaardig;
  • Er is een apart afsluitbaar deel of een geheel eigen kluis voor munitie aanwezig;
  • De kluis is verankerd in de vloer of de muur, tenzij deze meer dan 200 kilo weegt.

Let op dat uw kluis genoeg ruimte heeft voor uw wapen en toebehoren als richtkijkers en extra lopen. Vanwege de lange levertijd op sommige kluizen raden wij aan om de kluis ruim op tijd te bestellen.

E-screener

Nieuwe aanvragers van een jachtakte worden momenteel verplicht om deel te nemen aan de zogenaamde e-screener. De e-screener is een psychologische vragenlijst die op de computer ingevuld wordt met als doel om inzicht te krijgen in de geschiktheid van de aanvrager om wapens en munitie voorhanden te hebben.

De screener bestaat uit 100 vragen met verschillende antwoordmogelijkheden (bijvoorbeeld op een vijfpuntenschaal van ‘helemaal mee eens tot ‘helemaal mee oneens’). Er wordt vooral gekeken naar de bepaalde persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden en middelengebruik. De uitslag van de e-screener dient slechts een onderdeel van het gehele beoordelingsproces te zijn.

Na het indienen van uw aanvraag zal korpscheftaken u een brief sturen waarmee u een afspraak kunt maken om de e-screener af te leggen. U kunt zelf kiezen op welke locatie, dag en tijdstip u de e-screener wilt afleggen. De test wordt afgenomen door Lamark. Op de site van Lamark kunt u vinden waar de testlocaties zijn gevestigd.

Aanvulling:

De minister heeft per 15 juli 2022 het gebruik van de e-screener per direct opgeschort in verband met het de oplevering van het deskundigenrapport dat is opgesteld naar aanleiding van een aangespannen rechtszaak van de KNSA en onze vereniging tegen de Staat. Opschorting van de e-screener heeft tot gevolg dat het (voorlopig) afleggen van de e-screener niet vereist is om een jachtakte of wapenverlof aan te vragen.

Nieuwe aanvragers hoeven tot nader order geen e-screener te doen. In plaats van de e-screener mag men het nieuwe inlichtingenformulier (WM32) gebruiken bij het indienen van de (eerste) akte-aanvraag.

Zie dit nieuwsbericht van 22 september voor meer informatie.

Meer informatie van de Jagersvereniging over de e-screener Bekijk de informatie van de politie over de e-screener Ga naar de website van Lamark

Wat kan ik doen als mijn aanvraag geweigerd is?

Er kan bezwaar worden gemaakt bij de korpschef of in beroep worden gegaan bij de minister van Justitie, afhankelijk van de weigeringsgrond. Als lid van de jagersvereniging kunt u advies en informatie krijgen van de juridische afdeling hoe u hierin kunt handelen. Dit kan via de e-mail [email protected] of bellen met het bureau van de Jagersvereniging tel. 033-461 98 41.

Artikel 8.1 Wet natuurbescherming