05:23
21:58
Nachtmodus

Download de handleiding voor de voorjaarstellingen 2024

Voorjaarstellingen

Elk jaar tellen wildbeheereenheden algemene faunasoorten in Nederland. Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers vormen de WBE-voorjaarstellingen één van de grootste ecologische meetnetten van ons land. Tijdens de wildvoorjaarstellingen wordt jaarlijks meer dan 10% van het geschat aantal hazen in Nederland geteld, en tijdens de faunavoorjaarstellingen monitoren wildbeheereenheden tot wel 100% van het provinciale grondgebied. Deze telgegevens leveren belangrijke inzichten in hoe populaties zich ontwikkelen over de jaren, en bieden een basis voor duurzaam faunabeheer en beleid.

Hier kunt u de handleiding en bijlagen voor de voorjaarstellingen 2024 downloaden.

Handleiding wild- en faunavoorjaarstellingen

Handleiding voorjaarstellingen 2024: wild en fauna (PDF 15 MB) Soortbeschrijvingen voorjaarstellingen 2024 (PDF 48 MB) Takenlijst WBE-faunacoördinator voorjaarstellingen (PDF 352 KB) Telformulier wildvoorjaarstellingen (PDF 70 KB) Telformulier faunavoorjaarstellingen (PDF 95 KB)

Deelhandleiding wildvoorjaarstellingen

Deelhandleiding wildvoorjaarstellingen 2024 (PDF 16 MB) Samenvatting wildvoorjaarstellingen 2024 (PDF 60 KB)