05:39
21:31
Nachtmodus

Onderzoek nestsucces eendenkorven wilde eend

Jagers plaatsen steeds vaker eendenkorven voor de wilde eend. Echter harde cijfers over het nestsucces van eendenkorven in Nederland ontbreken.  Daarom wil de jagersvereniging onderzoeken wat het nestsucces van broedkorven en hooirollen is. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Eendenkorven plaatsen

Vanaf december kunt u eendenkorven plaatsen. Als u de korven vroeg in het seizoen plaatst hebben de eenden de tijd aan deze korven te wennen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen eenden vanaf maart al beginnen met broeden. Via deze link kunt u een stappenplan voor het plaatsen van eendenkorven vinden.

Eendenkorven monitoren

Om te bepalen of de korven voor goed nestsucces zorgen is het belangrijk dat u de korven in het broedseizoen in de gaten houdt. Pas wel op dat u niet te dichtbij komt want dan kunt u de eenden verstoren. Aan het eind van het broedseizoen zouden we graag de volgende gegevens verzamelen:

  • Locatie van de eendenkorf
  • Datum van plaatsen 
  • Welke soort eendenkorf heeft u geplaatst
  • Hoeveel eendenkorven u heeft geplaatst
  • Hoeveel eendenkorven er zijn aangenomen
  • Hoeveel nesten er daadwerkelijk zijn uitgekomen
  • Hoeveel jaar u al eendenkorven plaatst op deze locatie

Ook als de korven niet succesvol waren horen we graag dat graag. Dit is namelijk belangrijk om te bepalen welk deel van de geplaatste korven voor een uitgelopen eendje zorgen.

Resultaten doorgeven

Inmiddels is het broedseizoen van de wilde eend voorbij en kunt u uw resultaten weer terugmelden via een online formulier. Dit formulier staat op de website van het Waterfowlers’ Network (Watervogelnetwerk). Meerdere jachtorganisaties die deel uitmaken van dit netwerk onderzoeken het nestsucces van eenden in kunstnesten. Omdat eenden in alle landen voorkomen en deze soorten belangrijk zijn voor de organisaties in het Waterfowlers’ Network is er besloten om samen verder te werken aan het broedkorvenproject. Let op dat u het formulier pas invult als alle nesten uitgekomen of verloren zijn. Wij horen het ook graag als de kunstnesten niet gebruikt zijn door een eend.

Meld uw resultaten via deze link terug!

Contactpersoon Jagersvereniging

Erik van Til – [email protected]