05:50
21:39
Nachtmodus

‘Wild in de voedselketen’

Het eten van wild wordt in Nederland steeds populairder. Terecht, want wild is super-scharrelvlees. In onderzoek van Natuur & Milieu uit december 2014 naar het duurzaamste kerstmaal scoorde wild maximaal op dierenwelzijn & ecologie.

In principe wordt al het wild dat Nederlandse jagers schieten geconsumeerd; door jagers zelf en door particulieren via poeliers en restaurants. Sinds juli 2016 faciliteert de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging ‘Wild op de Kaart’, een digitale kaart van Nederland waarop te zien is waar je in Nederland wild kan kopen en wild kan eten. Naast de commerciële verkooppunten zoals poeliers en boerderijwinkels kan ook de jager kleine hoeveelheden wild delen via Wild op de Kaart.

Al het wild dat in de handel gebracht wordt moet voorzien zijn van een certificaat. Op dat certificaat staat waar en wanneer het wild geschoten is en het wordt ondertekend door de leverende jager. Ook bevat het een beoordelingsverklaring van een Gekwalificeerd Persoon. Die verklaring houdt in dat bij een gestandaardiseerde voedselveiligheidsbeoordeling geen abnormaliteiten zijn geconstateerd. In de meeste provincies moeten edelherten, reeën, zwijnen en damherten bovendien ook voorzien zijn van een ‘loodje’, een soort zegel met een uniek nummer dat verwerkt wordt in het digitale registratiesysteem. Het nummer op het loodje moet ook genoteerd zijn op het bijbehorende certificaat.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De Jagersvereniging vindt dat lokaal wild geschoten door de jager vier sterren verdient in het Beter Leven Keurmerk voor vlees als het in de schappen van een winkel wordt verkocht. Een vier sterrenkeurmerk doet recht aan de uitzonderlijke kwaliteit en smaak van Nederlands wild én helpt de consument een weloverwogen keuze te maken.
  • De Jagersvereniging vindt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) intensiever moet controleren bij poeliers en horeca zodat daar geen wild zonder certificaten kan worden verhandeld. De Jagersvereniging is van mening dat die intensievere controle van de NVWA een belangrijke bijdrage kan leveren in het voorkomen van stroperij.
  • De Jagersvereniging is van mening dat stroperij in Nederland onaanvaardbaar dierenleed veroorzaakt, onacceptabele schade toebrengt aan natuurwaarden, een aantasting vormt op het eigendomsrecht van de jachthouders én een risico vormt voor de veiligheid in het buitengebied. De Jagersvereniging is van mening dat het huidige toezicht in het Nederlandse buitengebied onder een acceptabel minimum is gezakt.

Wat doet de Jagersvereniging?

De Jagersvereniging besteedt veel aandacht aan de consumptie van lokaal wild. Dit doet zij onder andere door samen te werken met restaurantvereniging Euro-Toques. Zo organiseert de Jagersvereniging samen met Euro-Toques de jaarlijkse wedstrijd ‘PUUR koken met wild voor aanstormend talent’ op horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam, lanceerde zij in samenwerking met Euro-Toques ‘Wild op de Kaart’ en vinden de twee organisaties elkaar veelvuldig op het gebied van PR.

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging faciliteert met ‘Wild op de kaart’ het contact tussen aanbieders en afnemers van wild, zodat wild eten voor iedereen gemakkelijk bereikbaar wordt. De aanbieder van wild is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aangeboden wild alsmede voor een correcte levering.

Ook besteedt de Jagersvereniging richting haar leden met regelmaat aandacht aan de eisen die gelden voor verwerking van wild in de voedselketen. Dit doet zij door haar leden te informeren via het magazine De Jager en het online tv-programma JagersTV.

In samenwerking met de NVWA en Stichting Jachtopleidingen Nederland heeft de Jagersvereniging gezorgd voor de totstandkoming van de opleiding tot Gekwalificeerd Persoon. Deze opleiding zorgt er voor dat de jager kundig is in het verwerken van wild in de voedselketen. De Jagersvereniging ziet er op toe dat de kwaliteit van de opleiding op niveau blijft en promoot het volgen van de opleiding onder haar leden.

Op de website van de Jagersvereniging kan de jager de verklaringen voor Eerste Onderzoek downloaden.