Zon op
08:36
Zon onder
16:23
Nachtmodus

Verzekeringen

Voor alle leden van de Jagersvereniging is een speciaal verzekeringspakket ontwikkeld, afgestemd op de wensen en behoeften van onze leden. Het spreekt vanzelf dat alleen de leden van de Jagersvereniging van deze verzekeringen gebruik kunnen maken.

De Jagersvereniging werkt samen met Aon, een onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. Wij verlenen geen advies over verzekeringen en bemiddelen niet in verzekeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Aon. Hieronder vindt u de contactgegevens van Aon:

 • Een verzekering afsluiten of wijzigen kan via de website van Aon.
 • Voor vragen neem contact op met Aon, tel. 088 – 810 81 30,  of mail naar Jagers@aon.nl.
 • Voor inhoudelijke vragen over uw jachtaansprakelijkheidsverzekering kunt u hier terecht.

Door onze inkoopkracht en deskundigheid van Aon kunt u profiteren van lage premies en een uitstekende dekking. Aon Verzekeringen is onderdeel van Aon Nederland. De historie van het bedrijf gaat terug tot het jaar 1688. Aon is de grootste onafhankelijke verzekeringsmaatschappij van Nederland. De verzekeringen zijn los af te sluiten, de keuze is aan u. De voordelen zijn als volgt voor u:

 • Lagere premie en ruimere dekking door collectieve inkoop
 • Gemak van één aanspreekpunt
 • Specifiek afgestemd op de risico’s van jager

U kunt bij Aon de volgende verzekeringen afsluiten:

 • Jachtaansprakelijkheid (de wettelijke verplichte verzekering als collectief verzekeringsproduct, exclusief voor de leden van de Jagersvereniging)
 • Jachtuitrusting
 • Jachthonden ongevallen

Jachtaansprakelijkheid

Dekking
De jachtverzekering biedt een uitgebreide dekking tegen aanspraken van derden bij jachtongevallen. Ook de aansprakelijkheid voor wildhygiëne vanaf het schot tot het moment van overdracht door de gekwalificeerde persoon is verzekerd. Deze verzekering dekt onder andere ook de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

 • Ricochetschot tijdens de jacht, schietwedstrijden en schietoefeningen.
 • Zich bevinden op en het schieten op schietbanen en/of schietterreinen.
 • Gebruik of voorhanden hebben van alle geoorloofde jachtmiddelen.
 • Acties door één of meer honden gedurende voorbereidingen voor en tijdens de jacht.
 • Acties door één of meer honden bij het oefenen met en het africhten van jachthonden en tijdens het deelnemen aan hondenwedstrijden.

U kunt kiezen uit een dekking van:

 • EUR 1.250.000,- (standaard)
 • EUR 3.000.000,- (geadviseerd voor Duitsland)
 • EUR 6.000.000,-

Jagers die vaak in het buitenland jagen kunnen behoefte hebben aan een hoger verzekerd bedrag. Wie de jachtverzekering – met standaard Europadekking – heeft afgesloten, kan dit dekkingsgebied uitbreiden naar de gehele wereld. Uitbreiding naar werelddekking is alleen mogelijk wanneer u Aon machtigt voor automatische incasso. Voor de premietarieven verwijzen wij u naar de Aon-website.

Leden van de Jagersvereniging met een Nederlandse nationaliteit die in België en Duitsland wonen, komen ook voor de volledige dekking in aanmerking. Zij hebben dus Europadekking en kunnen de verzekeringsbewijzen voor de landen buiten Nederland aanvragen.

De looptijd van de jachtverzekering is gelijk aan de geldigheid van de jachtakte en loopt van 1 april tot en met 31 maart.

Buitenlandbewijzen
Wie in Duitsland, Frankrijk of het Franssprekende deel van België (Wallonië) een jachtakte wil aanvragen dient volgens de plaatselijke wetgeving verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde maatschappij. De verzekeringsmaatschappij heeft vestigingen in die landen of werkt samen met lokale maatschappijen. Voor deze 3 landen zijn dan ook verzekeringsbewijzen aan te vragen, deze zijn gratis met uitzondering van de bewijzen voor België en Frankrijk (extra kosten ivm. risicodekking). Tevens bestaat de mogelijkheid om een vertaling aan te vragen in het Pools of in het Tsjechisch waarmee u in die landen aan kunt tonen verzekerd te zijn.

Duitsland
In Duitsland bestaat de mogelijkheid om een jachtakte aan te vragen voor 3 jaar. Voor het aanvragen van zo’n driejarige jachtakte (jagdschein) dient u o.a. een verzekeringsbewijs voor dezelfde periode te kunnen overleggen.

Nederlanders woonachtig buiten Nederland, België of Duitsland hebben helaas geen recht op verzekeringsbewijzen die geldig zijn buiten Nederland. Zij zullen zich – wanneer zij een dekking buiten Nederland wensen – moeten verzekeren bij een lokale verzekeringsmaatschappij.