05:50
21:39
Nachtmodus

Verzekeringen

Voor alle leden van de Jagersvereniging is een speciaal verzekeringspakket ontwikkeld, afgestemd op de wensen en behoeften van onze leden. Het spreekt vanzelf dat alleen de leden van de Jagersvereniging van deze verzekeringen gebruik kunnen maken.

De Jagersvereniging werkt samen met Aon, een onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. Wij verlenen geen advies over verzekeringen en bemiddelen niet in verzekeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Aon. Hieronder vindt u de contactgegevens van Aon:

 • Een verzekering afsluiten of wijzigen kan via de website van Aon.
 • Voor vragen neem contact op met Aon, tel. 088 – 810 81 38,  of mail naar [email protected].
 • Voor inhoudelijke vragen over uw jachtaansprakelijkheidsverzekering kunt u hier terecht.

Aon is de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar van Nederland. De verzekeringen zijn los af te sluiten, de keuze is aan u. De voordelen zijn als volgt:

 • Lage premie en ruimere dekking door collectieve inkoop
 • Altijd toegang tot uw bewijs en eenvoudig wijzigingen doorgeven via de online omgeving
 • Specifiek afgestemd op de risico’s van de jager

U kunt bij Aon de volgende verzekeringen afsluiten:

 • Jachtaansprakelijkheid (de wettelijke verplichte verzekering als collectief verzekeringsproduct, exclusief voor de leden van de Jagersvereniging)
 • Jachtuitrusting
 • Jachthonden ongevallen
Bekijk uw verzekeringen op de website van Aon

Jachtaansprakelijkheid

Dekking
De jachtverzekering biedt een uitgebreide dekking tegen aanspraken van derden bij jachtongevallen. Ook de aansprakelijkheid voor wildhygiëne vanaf het schot tot het moment van overdracht door de gekwalificeerde persoon is verzekerd. Deze verzekering dekt onder andere ook de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

 • Ricochetschot tijdens de jacht, schietwedstrijden en schietoefeningen.
 • Zich bevinden op en het schieten op schietbanen en/of schietterreinen.
 • Gebruik of voorhanden hebben van alle geoorloofde jachtmiddelen.
 • Acties door één of meer honden gedurende voorbereidingen voor en tijdens de jacht.
 • Acties door één of meer honden bij het oefenen met en het africhten van jachthonden en tijdens het deelnemen aan hondenwedstrijden.

Per 1 april 2022 is de dekking van EUR 1.250.000 komen te vervallen, aangezien dit verzekerde bedrag niet voldoende dekking geeft bij zware ongevallen waardoor zowel de jager als het slachtoffer in de problemen kunnen komen. U kunt kiezen uit een dekking van:

 • EUR 3.000.000,-
 • EUR 6.000.000,-

Jagers die vaak in het buitenland jagen kunnen behoefte hebben aan een hoger verzekerd bedrag. Wie de jachtverzekering – met standaard Europadekking – heeft afgesloten, kan dit dekkingsgebied uitbreiden naar de gehele wereld. Uitbreiding naar werelddekking is alleen mogelijk wanneer u Aon machtigt voor automatische incasso. Voor de premietarieven verwijzen wij u naar de Aon-website.

Leden van de Jagersvereniging met een Nederlandse nationaliteit die in België en Duitsland wonen, komen ook voor de volledige dekking in aanmerking. Zij hebben dus Europadekking en kunnen de verzekeringsbewijzen voor de landen buiten Nederland aanvragen.

De looptijd van de jachtverzekering is gelijk aan de geldigheid van de jachtakte en loopt van 1 april tot en met 31 maart.

Buitenlandbewijzen
Wie in Duitsland, Frankrijk of het Franssprekende deel van België (Wallonië) een jachtakte wil aanvragen dient volgens de plaatselijke wetgeving verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde maatschappij. De verzekeringsmaatschappij heeft vestigingen in die landen of werkt samen met lokale maatschappijen. Voor deze 3 landen zijn dan ook verzekeringsbewijzen aan te vragen. Voor Duitsland is deze gratis, maar voor België en Frankrijk worden extra kosten in rekening gebracht i.v.m. een hogere risicodekking. Voor inwoners van België is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om een aanvullend Frans certificaat te verstrekken.

Duitsland
In Duitsland bestaat de mogelijkheid om een jachtakte aan te vragen voor 3 jaar. Voor het aanvragen van zo’n driejarige jachtakte (Jagdschein) dient u o.a. een verzekeringsbewijs voor dezelfde periode te kunnen overleggen.

Nederlanders woonachtig buiten Nederland, België of Duitsland hebben helaas geen recht op verzekeringsbewijzen die geldig zijn buiten Nederland. Zij zullen zich – wanneer zij een dekking buiten Nederland wensen – moeten verzekeren bij een lokale verzekeringsmaatschappij.

WBE-verzekeringen

Voor de WBE’s heeft de Jagersvereniging via Aon een collectief verzekeringspakket ontwikkeld. Verzekerd zijn: bedrijfsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Informatie hierover kunt u richten aan: [email protected].