05:39
21:31
Nachtmodus

Vleugelonderzoek wilde eend

In 2022 voerde de Jagersvereniging een proefstudie vleugelonderzoek uit. Jagers verzamelden vleugels van geschoten eenden en verzonden die naar het bureau van de Jagersvereniging. Vleugelonderzoek geeft inzicht in de populatiedynamiek van geschoten wilde eenden in Nederland. Op basis van de eigenschappen van de vleugels kunnen we onderscheid maken tussen geslacht en leeftijdsklassen. Worden er weinig jonge dieren geschoten? Dan duidt dat mogelijk op een probleem bij de voortplanting van wilde eenden. Zijn het voornamelijk woerden? Dan worden de eendjes gespaard en daarmee de voortplanting ondersteund.

Over de populatie opbouw is nog veel onbekend. Vleugelonderzoek geeft inzicht in de veranderingen van de populatiesamenstelling over een bepaalde periode. In het bijzonder de verhouding van juveniele en volwassen individuen. Uitspraken hierover doen is pas mogelijk wanneer voldoende data is verzameld over een reeks van jaren. Vandaar dat we vanuit de Jagersvereniging opnieuw onze achterban oproepen om het komende jachtseizoen (weer) mee te doen met het vleugelonderzoek.

Na aanmelding als deelnemer aan dit onderzoek, ontvangt u via de post een pakket waarin zich een handleiding en de verzendmaterialen bevinden. Hiermee kunt u kosteloos de vleugels naar de Jagersvereniging opsturen.

Gegevens van deelnemers worden niet gedeeld met derden.
Vragen over dit onderzoek kunnen per mail gesteld worden aan: [email protected].

Aanmelden voor vleugelonderzoek is voor dit seizoen gesloten

In het jachtseizoen 2022/23 startte de Jagersvereniging een proef voor vleugelonderzoek. Met dit onderzoek willen we graag doorgaan. Vleugelonderzoek geeft inzicht in de veranderingen van de populatiesamenstelling over een bepaalde periode. In het bijzonder de verhouding van juveniele en volwassen individuen. Uitspraken hierover doen is pas mogelijk wanneer er voldoende data is verzameld over een reeks van jaren. Vandaar dat we vanuit de Jagersvereniging opnieuw onze achterban oproepen om het komende jachtseizoen (weer) mee te doen met het vleugelonderzoek

"*" geeft vereiste velden aan

s.v.p. uw voor en achternaam
Dit nummer kunt u ook vinden op de wekelijkse nieuwsbrieven die u van de Jagersvereniging ontvangt.