05:32
21:39
Nachtmodus

Overijssel

Bij de afdeling Overijssel zijn 3490 jagers actief. Zij hebben naast het jagen op de vijf wildsoorten ook de preventie van landbouwschade en wildaanrijdingen op de agenda staan. De preventie van de landbouwschade spitst zich met name toe op de ganzen. Maar ook het handhaven van het nulstandbeleid voor wilde zwijnen speelt een rol in de grensstreek met Duitsland.

• 3490 jachtaktehouders
• 32 wildbeheereenheden
• 84.255 dagen aanwezig in het veld
• 995 geregistreerde aanrijdingen met reeën in 2013
• 16.621 dagen worden jaarlijks besteed aan biotoopverbetering
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, ree, gans, wild zwijn
• Geschoten wild: 102.000 kg.

› Lees verder over jagen in Overijssel
› Bekijk de WBE-kaarten van Overijssel

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Overijssel

In Overijssel domineert binnen de land- en tuinbouw vooral de veehouderij, meer dan tweederde van de bedrijven in Overijssel zijn grondgebonden veehouderijbedrijven. De belangrijkste groep (ruim 3.000) is de melkveebedrijven. Overijssel kent minder bedrijven die zijn omgeschakeld naar de biologische landbouw dan in de rest van Nederland. Ook in het grondgebruik is het aandeel biologisch lager. In de komende jaren is de verwachting dat ook in Overijssel de schaalvergroting van de landbouwbedrijven zal doorgaan.

De provincie heeft een grote variatie aan landschappen en bestaat uit een met riviertjes en beken doorsneden zandgrondgebied. In het noord westen, waar polders en meertjes overheersen. Overijssel bestaat uit vijf landstreken, de kop van Overijssel, het Vechtdal, de IJsseldelta, Salland en Twente. We vinden vlakke polders met kaarsrechte lijnen, beboste hoge stuwwallen met een vaak on-Nederlands aandoend reliëf, kleinschalige en besloten landschappen met slingerende wegen en eeuwenoude boerendorpen, open meren met grote rietvelden, bruisende beken en grote traagstromende rivieren.