05:33
21:38
Nachtmodus

Noord-Brabant

Bij de afdeling Noord-Brabant zijn zo’n 4000 jagers actief waarvan er ongeveer 3500 zijn aangesloten bij onze vereniging. Noord-Brabant is een wildrijke provincie waar naast kleinwild, veel ganzen, reeën en wilde zwijnen voorkomen. Er zijn ook initiatieven om edelherten te herintroduceren. Onze jagers zijn actief betrokken bij biotoopverbetering en - onderhoud. Daarnaast vormt het bejagen van dieren ter voorkoming van schade een zeer belangrijke taak van onze provinciale jagers. Punt van aandacht is het terugdringen van het aantal aanrijdingen met ree en zwijn.

• 4000 jachtaktehouders
• 45 wildbeheereenheden
• 256.958 dagen aanwezig in het veld
• 980 geregistreerde aanrijdingen met reeën in 2014
• 18.907 dagen per jaar die besteed worden aan biotoopverbetering
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, diverse ganzensoorten, ree en wild zwijn
• Geschoten wild (kg): 148.000

› Lees verder over jagen in Noord-Brabant
› Bekijk de WBE-kaarten van Noord-Brabant

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Noord-Brabant

Van oudsher kenmerkt de provincie Noord-Brabant zich in het landelijk gebied door gemengde agrarische bedrijven. Veel van deze bedrijven zijn zich de laatste decennia steeds meer gaan specialiseren. Spijtig is om vast te stellen dat met deze ontwikkeling ook veel (vooral kleine) voor wild waardevolle landschappelijke elementen zijn verdwenen.

Noord-Brabant is de provincie met de meeste en prachtigste natuurgebieden. Niet voor niets is dit de enige provincie met maar liefst vier nationale parken. Het landschap is zeer gevarieerd. Denk maar aan het zeekleigebied in het Noordwesten of aan de heide terreinen op de droge hogere zandgronden. Ook is er landschap dat is gevormd door veenafgraving in de Peelregio, er zijn rivierkleigebieden flankerend aan de grote rivieren, stuwwallen en zandverstuivingen, Maasheggengebied, vele waardevolle vennen, beekdalen en grote bosgebieden (naald en gemengd). Kortom, een prachtige provincie met een enorme diversiteit aan landschappen.