05:50
21:39
Nachtmodus

Limburg

Bij de afdeling Limburg zijn iets meer dan 2000 jagers actief. Zij hebben vooral het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en wildaanrijdingen op hun agenda staan. De laatste jaren worden steeds meer inspanningen van de Limburgse jagers gevraagd om de schade die door de gestaag groeiende populaties wilde zwijnen en broedende ganzen wordt aangericht, zoveel mogelijk te voorkomen.

• 2063 jachtaktehouders
• 35 wildbeheereenheden
• 457 geregistreerde aanrijdingen met reeën in 2013
• 9825 dagen per jaar die besteed worden aan biotoopverbetering
• 133.528 dagen in het veld aanwezig in 2013
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, gans, ree, wild zwijn
• Geschoten wild (kg): 81000.

› Lees verder over jagen in Limburg
› Bekijk de WBE-kaarten van Limburg

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Limburg

Limburg heeft een grote diversiteit aan grondgebruik dat samenhangt met de landbouw- en de ligging van relatief veel natuurgebieden. De provincie kent diverse grondsoorten zoals klei, zand, veen en - als enige provincie in Nederland – de Lössgronden. In het westen van midden Limburg is een grote concentratie van intensieve varkenshouderij. In oostelijk midden Limburg zie je ook meer akkerbouwbedrijven. In Noord Limburg zie je meer melkveehouders, terwijl Zuid Limburg zich vooral onderscheidt door de hogere heuvels van het “Heuvellandschap” en een groeiend agro-toerisme .

Uit de tijd van de mijnbouw stamt nog de onderverdeling in een Oostelijke Mijnstreek en een Westelijke Mijnstreek. Het Limburgs Heuvelland in het zuidoosten wordt vaak als Mergelland bestempeld. Toeristisch is de streek Zuid-Limburg een begrip. De bekendste onderdelen van het Mergelland zijn het Plateau van Margraten dat aan de noordzijde wordt begrensd door het dal van de Geul, en aan de westzijde door de Maasvallei met aan de overzijde de Sint Pietersberg, aan de oostzijde door het dal van de Gulp met het dorp Gulpen en met even verder de hoogten rond de Vaalserberg en zuidelijk door de Voerstreek. Het gebied tussen Vaals en Gulpen werd in 2005 door de Stichting Natuur en Milieu gekozen als mooiste landschap van Nederland.

Limburg heeft een erg rijke fauna. Kenmerkende faunasoorten voor Limburg zijn de vos die in hoge dichtheden voorkomt, een relatief hoge dassenstand, een uitstekende reeënstand, een toenemende populatie wilde zwijnen en een kleine populatie Kraanvogels. Verder herbergt Midden Limburg (Meinweggebied) een adderpopulatie en heeft Zuid Limburg nog een kleine populatie “wilde hamster” die ook wel “Korenwolven” wordt genoemd.