05:50
21:39
Nachtmodus

Zuid-Holland

Bij de afdeling Zuid Holland zijn 2475 jagers actief. Bij deze afdeling heeft de politiek vooral aandacht voor de jacht als het gaat om ganzen. De combinatie van één van de grotere ganzenpopulaties van Nederland in de zomer en winter en een agrarische sector gelegen in waterrijke gebieden van de Delta en het Groene hart stellen agrariërs en jagers voor uitdagingen.

De 2475 jagers die actief bij de afdeling Zuid Holland spelen een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer, terugdringing van de schade door wilde fauna en zij dragen bij aan de (vlieg)verkeersveiligheid.

• 2475 jachtaktehouders
• 15 wildbeheereenheden
• 11.787 dagen biotoopverbetering
• 65 geregistreerde aanrijdingen met reewild
• Geschoten wild (kg) 13.600
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, ganzen, ree en damhert

› Lees verder over jagen in Zuid-Holland
› Bekijk de WBE-kaarten van Zuid-Holland

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Zuid-Holland

Zuid Holland heeft een combinatie van grote internationaal georiënteerde steden (Den Haag en Rotterdam) en een sterk agrarisch karakter (Zuid Hollandse Delta en het Groene Hart). De provincie staat bekend om zijn veeteelt en akkerbouw, maar ook om de Rotterdamse Haven en de bollenteelt in het Noorden.

Zuid Holland kent een diversiteit aan landschappen, de duinen en het strand, langs de Noordzee. In het noorden de Duin en Bollenstreek, in het midden het Groene Hart met zijn veenweidegebieden en de Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen. De Zuid-Hollandse Delta in het zuiden heeft weer een heel ander karakter en landschap. In dit agrarische gebied zijn vele grote en kleine natuurgebieden te vinden, veelal gelegen in waterrijke omgevingen.