05:22
21:57
Nachtmodus

Utrecht

Utrecht is een groene provincie, maar het wegennet is het drukste en meest gebruikte van Nederland. De veenweidepoldergebieden behoren tot de hazenrijkste gebieden van Nederland. In Utrecht worden jaarlijks enkele honderden reeën doodgereden door verkeer. Reeën vormen daarmee in combinatie met het drukke wegenstelsel een gevaar voor de verkeersveiligheid.

• 1500 jachtaktehouders
• 9 wildbeheereenheden
• 7210 dagen biotoopverbetering
• 97.994 dagen in het veld bezig met de jacht, beheer en schadebestrijding
• 270 geregistreerde aanrijdingen met reewild
• Geschoten wild (kg): 77.000
• Wildsoorten: Wilde eend, ganzen, hazen, houtduif, ree, damhert en exoten

› Lees verder over jagen in Utrecht
› Bekijk de WBE-kaarten van Utrecht

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Utrecht

De ruim 1500 jagers die actief zijn bij de afdeling Utrecht spelen een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer en dragen bij aan het behoud van de verkeersveiligheid. Het aantal geregistreerde aanrijdingen met reewild in Utrecht in 2013 was 270, met in sommige gevallen serieuze letsel- en materiële schade als gevolg. Jaarlijks belanden in Nederland minimaal 46 mensen in het ziekenhuis na een aanrijding met groot wild en er vinden zo’n twee ongelukken met dodelijke afloop plaats. Een vernieuwd reeënbeheer moet hierin binnen enkele jaren verbetering brengen. Naast het beheer van de reeënpopulaties dragen de jagers ook zorg voor het plaatsen van wildspiegels langs de provinciale wegen om aanrijdingen te voorkomen.

Utrecht kent een getelde ganzenpopulatie van ruim 44000 ganzen (2014) en heeft daarmee één van de hoogste ganzenpopulaties per vierkante km in Nederland. Ganzen hebben een hoge natuur- en belevingswaarde, maar de hoge aantallen vormen tevens een flinke schadepost voor de agrariërs in de provincie. Het provinciale bestuur heeft daarom een aantal jaren geleden een plan vastgesteld dat ertoe moet leiden dat de grootte van deze populatie ganzen stapsgewijs wordt teruggebracht tot het schadeniveau zoals dat was in 2005. Dit plan is momenteel in uitvoering. In 2014 was de provincie Utrecht de enige provincie in Nederland waar de ganzenaantallen in dat jaar niet verder is toegenomen.