05:22
21:57
Nachtmodus

Noord-Holland

Bij de afdeling Noord Holland zijn 2175 jagers actief. Bij deze afdeling heeft de politiek veel aandacht voor de jacht, vooral ganzen staan op de agenda. De combinatie van de grootste ganzenpopulatie van Nederland in de zomer en winter, met één van de grootste internationale luchthavens van Europa en een Greenport gericht op de agrarische sector is een bron van zorg. De schadeontwikkeling waar het gaat om ganzenschade aan landbouw is in deze provincie het grootst.

De 2175 jagers die actief zijn in bij de afdeling Noord Holland spelen een belangrijke rol op het gebied van natuurbeheer, terugdringing van de schade en dragen bij aan de vliegverkeersveiligheid.

• 2175 jachtaktehouders
• 22 wildbeheereenheden
• 10.358 dagen biotoopverbetering
• 460 geregistreerde aanrijdingen met reewild
• Geschoten wild (kg) 156.000
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, ganzen, ree en damhert

› Lees verder over jagen in Noord-Holland
› Bekijk de WBE-kaarten van Noord-Holland

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Jagen in Noord-Holland

Noord Holland heeft een combinatie van grootstedelijke metropool (Schiphol en Amsterdam) en een sterk agrarisch karakter (Laag Holland en de Noord-Kop) . De provincie staat niet alleen bekend om zijn veeteelt en akkerbouw. Maar ook om het toerisme. De grote stad Amsterdam met zijn grootstedelijke cultuur heeft vaak minder oog voor deze belangen en is meer gericht op de 'stadse' problemen.

Noord Holland Heeft een combinatie van landschappen, de duinen en het strand, de veenweidegebieden en de grote droogleggingen van o.a. de Haarlemmermeer en Wieringermeer. Aan de Oostkant afgezoomd door het IJssel en Markermeer. In het agrarische gebied zijn ook veel grote en kleinere natuurgebieden te vinden, veelal gelegen in een waterrijke omgeving. Een prachtige biotoop voor ganzen, eenden, smienten en hazen.