05:22
21:57
Nachtmodus

Flevoland

In Flevoland leeft een grote verscheidenheid aan in het wild levende dieren. We noemen hier het ree, de bever, edelherten en damherten, vossen, dassen, hazen, konijnen en otters. Ja, en dan natuurlijk de gevleugelde dieren. De WBE heeft met haar uitvoering van het beheerbeleid te maken met houtduiven, kraaien en kauwen, grauwe ganzen, nijlganzen, brandganzen en canadaganzen. En dan nog de wilde eend.

› Lees verder over jagen in Flevoland
› Bekijk de WBE-kaarten van Flevoland

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Flevoland

De jagers van WBE Flevoland zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, damhert, edelhert, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.