06:29
20:45
Nachtmodus

Groningen

Bij de afdeling Groningen zijn bijna 1300 jagers actief. Zij hebben vooral preventie van wildaanrijdingen en een diervriendelijke afhandeling van aanrijdingen met reewild op hun agenda staan. Ook de bejaging van zomerganzen en vossen is een item op de Groningse jagersagenda. Groningen is na Drenthe, Friesland en Zeeland de dunst bevolkte provincie van Nederland, met 251 inwoners per km².

• 1272 jachtaktehouders
• 15 wildbeheereenheden
• 82.330 dagen aanwezig in het veld
• 444 geregistreerde aanrijdingen met reeën in 2013
• 6058 dagen per jaar die besteed worden aan biotoopverbetering
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, gans, ree.
• Geschoten wild (kg): 33000

› Lees verder over jagen in Groningen
› Bekijk de WBE-kaarten van Groningen

Gerelateerd nieuws

> Meer nieuws artikelen

Veelgestelde vragen

> Meer Veelgestelde vragen

Jagen in Groningen

Van oudsher is de provincie Groningen vooral een landbouwgebied. De vruchtbare zeeklei van het Hogeland en het Oldambt, en de dalgrond in de Veenkoloniën zorgden voor een goed ontwikkelde akkerbouw. Het noordoosten van de provincie grenst aan de Eems-Dollard. Deze streek wordt vooral gekenmerkt door herenboeren met prachtige kapitale boerderijen en kleine arbeidershuisjes. Het zuidoosten, de Groninger Veenkoloniën, was oorspronkelijk een uitgestrekt hoogveengebied dat vanaf de 17e eeuw ontveend en in cultuur gebracht is. Traditioneel werden hier vooral fabrieksaardappelen verbouwd, die de basis zijn van een uitgebreide aardappelzetmeelindustrie.

Oostelijk van de Veenkoloniën en het Oldambt ligt Westerwolde, een streek op zandgrond. Hier ligt het hoogste punt van Groningen, de Hasseberg. De streek wordt gekenmerkt door een glooiend, kleinschalig landschap met veel bebossing en Meanderriviertjes. De streek lijkt meer bij Drenthe te horen dan bij Groningen. Ook het zuidelijk Westerkwartier in het westen van de provincie ligt op een lage zandrug. Dit is een uitloper van de Hondsrug. Het heeft qua landschap, een coulisselandschap, veel weg van de Friese Wouden. Het noorden van het Westerkwartier en Hunsingo kenmerken zich vooral door de wierden. Deze streek behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Nederland.