05:33
21:38
Nachtmodus

Aan welke eisen dient een lichtbakteam te voldoen als zij de vos bejagen met een schijnwerper?

Er bereiken ons regelmatig vragen over de nachtelijke bejaging van de vos met een schijnwerper, of ‘lichtbakken’. Hieronder beantwoorden we er een aantal van de meest voorkomende:

Hoeveel personen mogen er in de auto zitten? Net zoveel personen als er (goedgekeurde) stoelen in de auto zitten.

Moet de bestuurder van de auto in het bezit zijn van een jachtakte? Nee, dit is niet nodig. Een auto valt niet onder een categorie in de Wet Wapens en Munitie, waarvoor een jachtakte vereist is. Wel dient de bestuurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Moet degene die de lamp bedient in het bezit zijn van een jachtakte? Nee, een lamp is geen wapen welke valt in een categorie van de Wet Wapens en Munitie waarvoor een jachtakte vereist is.

Als de machtiginggebruiker zich laat vergezellen door een of twee jachtaktehouders moeten dan alle grondgebruikersverklaringen aan elkaar worden doorgeschreven? Nee, dit is niet nodig wanneer iemand van de aanwezigen deze toestemming heeft en mag doorschrijven.

Mag je vanaf de openbare weg schijnen en schieten? Ja, dit mag als u van deze weg de schriftelijke toestemming heeft voor beheer en schadebestrijding en de wegen gelegen zijn binnen het jachtveld of eraan gelegen. Hierbij wordt wel aanbevolen om drukke wegen zoals provinciale en doorgaande wegen niet te gebruiken en gepaste afstand tot eventuele woningen aan te houden. De toestemming voor beheer en schadebestrijding kan in de regel verkregen worden bij de gemeente of provincie.

Wat zijn de vereisten rond het vervoer van wapens tijdens het lichtbakken? Binnen het jachtveld is het de aktehouder toegestaan om zijn wapen zonder verpakking en geladen in de auto te hebben. Buiten zijn jachtveld dient de aktehouder het wapen ongeladen en in de verpakking te vervoeren. N.B. Een jachtaktehouder die tevens bestuurder is van het voertuig mag tijdens het rijden zijn wapen niet aan derden geven om te kunnen rijden, tenzij deze persoon het wapen op zijn akte heeft staan. Let daarom op dat het wapen in deze situaties op een veilige en juiste manier wordt gehanteerd.

Ten aanzien van bovenstaande dient te worden opgemerkt dat een provincie in een ontheffing altijd nadere eisen kan stellen aan een lichtbakteam. Advies is om de ontheffingsvoorwaarden goed door te nemen voor u gaat uitvoeren.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items