05:32
21:39
Nachtmodus

Landelijk Bestuur

De Jagersvereniging wordt geleid door het Landelijk Bestuur. Dit bestuur bestaat uit vijf personen. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies (zoals vicevoorzitter, secretaris en penningmeester) worden door de leden van het bestuur onderling toebedeeld. De voorzitter van het Landelijk Bestuur zit ook de Ledenraad voor. De Ledenraad wordt gevormd door de afgevaardigden vanuit de provinciale afdelingen. Namens de Commissie Jonge Jagers woont een lid de vergadering van de Ledenraad bij.

Het Landelijk Bestuur en de Ledenraad hebben samen een strategisch meerjarenplan opgesteld, wat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en maakt beleid om de doelstellingen van het strategisch meerjarenplan te bereiken. Het Landelijk Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het verenigingsbureau. Het bestuur heeft een deel van haar taken en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de directeur.

Heeft u vragen of suggesties voor ons Landelijk Bestuur? Mail deze naar [email protected] t.a.v. Landelijk Bestuur.  Het Landelijk Bestuur van de Jagersvereniging kent de onderstaande samenstelling.

Voorzitter a.i.

Vice voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Vacant