07:40
18:03
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Voor de wolven – Seger van Voorst tot Voorst

In een serie van acht geven experts of belanghebbenden hun visie op de wolf naar aanleiding van een stelling. De stelling luidt dit keer: De wolf is welkom in ons land. Seger van Voorst tot Voorst, directeur Het Nationale Park De Hoge Veluwe, reageert. 

‘De wolf is, wat ons betreft , niet welkom. Niet op De Hoge Veluwe en niet bij mij thuis op Den Alerdinck II. Het afsluiten van de twee wildpassages met verhoogde hekken is een  tijdelijke maatregel in afwachting van solide afspraken met de provincie over de grote instroom van herten vanuit het Deelerwoud en over gecontroleerd beheer van wolven. Deze maatregel heeft overigens geen gevolgen voor beschermde kleine zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vlinders die gewoon kunnen blijven migreren tussen De Hoge Veluwe en haar buurterreinen.

Zichtbaarheid

We hebben op De Hoge Veluwe gedurende vele jaren een zorgvuldig evenwicht bereikt door middel van actief beheer waarmee we de grofwildstanden zeer laag houden. We hebben op 5500 hectare een voorjaarsstand (na afschot en vóór geboorte) van 180 edelherten, 220 moeflons en 50 varkens. Die dieren hebben ruimte, voedsel en rust en zijn zichtbaar voor ons publiek. De herten en varkens trekken daarom nauwelijks tot niet naar de buurterreinen.

Als wij een wolf zouden toelaten verruïneert dat ons beheer. De herten zullen dan grote roedels vormen en van hot naar her rennen, waarbij ze veel minder zichtbaar zijn en het veel lastiger wordt om te beheren. Iedereen die zegt dat de wolf de stand wel laag zal houden kent de internationale studies niet. Een wolf heeft vrijwel geen effect op de aantallen. Hij heeft alleen effect op het gedrag van hoefdieren en dat is in ons geval niet positief (tekst loopt door onder foto).

Seger van Voorst tot Voorst, directeur Het Nationale Park De Hoge Veluwe: ‘Een wolf die je niet bejaagt verliest zijn schuwheid.’

Grondeigenaren

Het probleem is dat de wolvenknuffelaars met de verkeerde mensen praten: ecologen die nergens verantwoordelijk voor zijn. Je moet met de grondeigenaren praten. Die kunnen je vertellen wat de negatieve effecten zijn. Ik was pas geleden bij een landgoedeigenaar in Italië. Daar stonden de wolven bij een drachtige natuurkoe te wachten tot ze ging werpen. Het kalf was er nog maar nauwelijks uit of de wolven sloegen toe. Ze begonnen te vreten aan de weke delen aan de achterkant van het kalf en lieten hun prooi half dood achter. Wolven doden hun prooi namelijk niet altijd. Als de prooi niet meer weg kan komen beginnen ze te eten of pakken ze een andere prooi. Dat soort feiten hoor je niet van de wolvenknuffelaars.

Moeflons

Daarnaast vind ik dat de jagers zich in deze discussie ook meer op de achtergrond zouden moeten houden. Zij zijn immers per definitie verdacht. De grondeigenaren zijn aan bod. Zij dragen de lasten. Zij moeten soms lastige keuzes maken. Wat moet je bijvoorbeeld met een wolf in een Natura2000-gebied? Daar geldt een instandhoudingsverplichting voor
veel beschermde soorten en wat de vos voor de weidevogels is, is de wolf voor veel andere beschermde dieren.

Onze niet-beschermde moeflons vervullen een cruciale rol in het
beheer omdat het de enige grazer is die grove den eet. Ze houden de open gebieden open en daar zijn weer andere beschermde soorten bij gebaat: soorten die allemaal op de Europese Rode Lijst voorkomen. Als door toedoen van de wolf de moeflons verdwijnt, komen deze soorten onder druk te staan. Moeten wij dan voor die ene wolf kiezen? Een soort die niet eens zichtbaar is. Nee, dat vinden wij slecht management omdat de biodiversiteit erdoor in gevaar komt.

Geschiedenis

Wij verwijten de voorstanders van de wolf onverantwoordelijk gedrag en valse emotie. Ten eerste is de wolf niet hier naartoe gekomen omdat onze natuur zo mooi is, maar omdat de dieren vanuit Zuid- en Oost-Europa door overbevolking westwaarts worden gedreven. Ik geloof ook niet dat beheer zoals dat in Finland gebeurt met aparte zoneringen hier werkbaar is. Dat kan alleen in grote afgelegen natuurgebieden en die zijn hier niet.

Het is ook wonderlijk dat niemand iets geleerd lijkt te hebben van de geschiedenis. De wolf is uitgeroeid omdat het dier te veel problemen veroorzaakte in een tijd dat Nederland nog maar drie miljoen inwoners kende. Er werden niet alleen schapen, kalveren en veulen gepredeerd, maar er werden ook kinderen en honden gegrepen. Nu hebben we zeventien miljoen inwoners en alleen al op de Veluwe komen er in het hoogseizoen nog eens dertig miljoen toeristen bij. We zijn de drukst bevolkte delta in de wereld.

Onverantwoordelijk

Het gedrag van de wolf is in de loop der tijd echt niet veranderd. Een wolf die je niet bejaagt verliest zijn schuwheid. In vrijwel alle landen om ons heen wordt de wolf bejaagd. Zelfs Duitsland is nu overstag. Welkom wolf, zonder gecontroleerd beheer is onverantwoordelijk beleid. Mijn collega-grondeigenaren in het buitenland hebben zonder één uit –
zondering negatieve ervaringen met wolven. Het pakt verkeerd uit voor de biodiversiteit in hun terreinen, om over de bijkomende kosten van (preventief) beheer maar niet te spreken.’

*Deze tekst verscheen in De Jager van augustus 2019. Deze tekst maakt onderdeel uit van de serie ‘Voor de wolven’.
Na 130 jaar afwezigheid heeft de wolf weer zijn intrek genomen in ons land. De reacties op zijn komst variëren: waar sommigen de wolf als kroon op de vaderlandse biodiversiteit beschouwen, zien anderen hem liever weer vertrekken. In een serie geven telkens experts of belanghebbenden hun visie op de wolf naar aanleiding van een stelling. 

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items