05:53
21:37
Nachtmodus
Foto: Jan van der Greef

Eerste wolvenwelpen gesignaleerd op de Veluwe

Deze week is door de provincie Gelderland bekend gemaakt dat de eerste wolvenwelpen gezien zijn op de Veluwe. Videobeelden van drie wolvenwelpen zijn vastgelegd in het noordelijke deel van de Veluwe. Er zijn aanwijzingen dat het eventueel om vijf welpen gaat. De exacte locatie van de videobeelden worden niet bekend gemaakt door de provincie, om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de welpen.

Bekijk hieronder de videobeelden van de wolvenwelpen gezien op de Veluwe

Vestiging van de wolf in Nederland

In het voorjaar van 2015 dook voor het eerst in 200 jaar een wolf op in Nederland. In 2018 nam het aantal waarnemingen van wolven in Nederland sterk toe. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research blijkt dat sinds eind vorig jaar een wolvin zich officieel heeft gevestigd in Nederland. De vestiging van het mannetje is nog onbekend.

Standpunt Jagersvereniging

De Jagersvereniging ziet de komst van de wolf in Nederland als een uitbreiding van de Nederlandse fauna. De komst van de wolf moet niet leiden tot een landschap vol met hekken en rasters om vee en fauna te beschermen. In het dichtbevolkte Nederland zal er vaker sprake zijn van mens-wolf interactie. Het zeer intensieve landgebruik, het vele (huis)vee dat buiten loopt en de versnippering van het landschap door wegen en bebouwing maakt Nederland te druk voor een wolf om ongestoord te verblijven en zijn natuurlijk gedrag te vertonen.

Wanneer de komst van wolven leidt tot onbeheerbare populaties grofwild en ernstige neveneffecten dan is op Europees niveau een heroverweging noodzakelijk over de rol van de wolf in intensief gebruikte cultuurlandschappen. Bij niet natuurlijk gedrag, grote overlast of schade is interventie nodig en dient de overheid snel, ook bij twijfel schade en overlast te vergoeden. De negatieve effecten van wolven op de jachtwildpopulaties dienen eveneens gezien te worden als schade.

De Jagersvereniging heeft zich aangesloten bij de werkgroep Wolven In Nederland. Zij roept haar leden ook op om waarnemingen van wolven te melden en mee te werken aan de bescherming ervan.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items