05:33
21:38
Nachtmodus

Nederlands draagvlak voor jacht

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt het prima dat er gejaagd wordt. Men weet ook steeds meer over jagen en waardeert de jager aanzienlijk meer dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit en representatief onderzoek van Zest Marketing met ruim 3000 respondenten naar de publieke opinie dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in het voorjaar van 2021 heeft gepubliceerd.  57% is voorstander van het duurzaam benutten van wild uit de natuur. Ook vindt een meerderheid dat jagers meer verantwoordelijkheid mogen krijgen. Minder dan 10% is nog tegen de jacht. Daarnaast blijkt dat het draagvlak is gegroeid in de afgelopen jaren. In 2012 was nog maar 36% voorstander van het benutten van wild en kende deze vraag 30% tegenstanders. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt verder dat:

  • 58% van de Nederlanders vindt het belangrijk te weten waar voeding vandaan komt en wat er mee gebeurt in het productieproces.
  • 40% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat geschoten wild voor consumptie beschikbaar komt (46% neutraal).
  • 90% van de Nederlanders positief of neutraal staat ten opzichte van bejaging als de veiligheid van de mens in het geding komt.
  • 88% van de Nederlanders positief of neutraal is ten aanzien van bejaging van roofdieren als kwetsbare diersoorten in hun bestaan worden bedreigd.
  • 90% van de Nederlanders vindt dat de politiek meer ruimte moet bieden om natuur en landschap duurzaam te benutten.
  • 38% van de Nederlanders vindt dat er in Nederland genoeg plaats is voor grote roofdieren zoals de wolf.
  • 16% van de aanhangers van Partij voor de Dieren voorstander is van duurzame benutting van wild uit de natuur.
Download het onderzoek draagvlak jacht (Zest Marketing, 2023) Download het onderzoek draagvlak jacht (Zest Marketing, 2021) Download het onderzoek draagvlak jacht (Zest Marketing, 2019) Download het onderzoek draagvlak jacht (Zest Marketing, 2017) Download het onderzoek draagvlak jacht (Zest Marketing, 2015)