05:33
21:38
Nachtmodus
Ecologie

Informatie over Jagen

Ecologie

Het voorkomen van planten en dieren op een plek is niet toevallig. Ecologie is het vakgebied dat onderzoekt hoe soorten samenhangen met hun omgeving. Voorbeelden daarvan zijn effecten van jacht, recreatie, niets doen en predatie van kwetsbare diersoorten. Maar ook van klimaatverandering, biotoopverbetering of landbouwpraktijken.

Het team Ecologie signaleert ontwikkelingen in de Nederlandse wildstand. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over wildziekten en biotoopverbetering. Ook geeft het team Ecologie advies over duurzaam wildbeheer en biodiversiteit. Hiervoor werken zij samen met andere organisaties.

Biotoopprojecten op de Kaart is ook een initiatief van het team Ecologie. Door initiatieven vindbaar en zichtbaar te maken stimuleert zij mensen en organisaties die willen werken aan een hogere biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Bekijk hier het platform.