05:53
21:37
Nachtmodus

Wildspiegels plaatsen

Waarom wildspiegels?

Langs wegen vallen onder de dieren veel verkeersslachtoffers. Jaarlijks sneuvelen vele miljoenen dieren op onze wegen, van kikkers tot groot wild. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar geschat wordt dat langs de Nederlandse wegen minimaal 5 miljoen dieren worden doodgereden. In België is in 2014 dit aantal geschat op 8 miljoen dieren. Daarnaast zijn er nog tientallen miljarden insecten die sneuvelen. Van reeën wordt het aantal aanrijdingen geschat op circa 10.000 per jaar. Naast dode reeën betekent dat jaarlijks ook tientallen gewonden en zijn er ook doden te betreuren (1-2 per jaar).  Aanrijdingen met groot wild kosten al snel 2500 euro of meer per schadegeval. Vooral langs provinciale wegen komen veel aanrijdingen voor.

Wat kunnen jagers doen?

Jagers zijn niet alleen betrokken bij het welzijn van het reewild maar willen ook graag het aantal aanrijdingen met wild beperken. Dat doen ze door de wildstand te beheren. Uit onderzoek in 2006 (Alterra) is immers gebleken dat het aantal aanrijdingen hoger wordt naarmate de (ree)wildstand hoger is. Daarnaast kunnen wildspiegels in de berm van de weg helpen om de aanrijdingen te verminderen. Jagers kunnen de meest geschikte plaatsen voor wildspiegels bepalen.

Hoe werkt het?

Wildspiegels reflecteren licht en sommige types bewegen ook. Hierdoor wordt wild alerter op naderend verkeer. Naast de klassieke wildspiegels wordt er ook elektronische signalering toegepast zoals op de Veluwe. Deze waarschuwen niet alleen het wild, maar juist de automobilist dat er wild in aantocht is. Daardoor kan er snelheid worden geminderd.  Deze systemen zijn nog volop in ontwikkeling en te prijzig en onderhoudsgevoelig om overal in het land te worden toegepast.

Wildspiegels reflecteren licht en sommige types bewegen ook. Hierdoor wordt wild alerter op naderend verkeer. Naast de klassieke wildspiegels wordt er ook elektronische signalering toegepast zoals op de Veluwe.

Hoe pak je dat aan?

Wegbermen worden beheerd door het Rijk, provincies of gemeenten. Zij zijn vaak ook eigenaar van de berm en met hen moet worden overlegd of er mogelijkheden zijn voor plaatsen van wildspiegels. Vaak dragen wegbeheerders de kosten van wildspiegels omdat het de veiligheid voor de automobilist vergroot. Naast het plaatsen van spiegels vergen ze ook onderhoud. Jaarlijks een schoonmaak- en controlebeurt is noodzakelijk. Een mooi project om dat samen met de buurt of vrijwilligers uit te voeren.