05:22
21:58
Nachtmodus

Poelen aanleggen

Waarom poelen?

Op veel plekken in het landschap is er een tekort aan schoon water met een rijk dierenleven. Veel sloten en beken vervuild met mest, hebben te weinig waterplanten. Soms is er veel kroos waardoor het waterleven verstikt of vallen sloten droog, bijvoorbeeld op de zandgronden. Poelen zijn ideale plekken voor waterplanten, kikkers, salamanders, libellen en andere schaarse waterdieren. Voor het wild vormen ze een aantrekkelijk biotoop als drinkplaats en voor de dekking. Veel vogels zoals watersnippen, maar ook zangvogels, waadvogels of een ijsvogel vinden poelen erg aantrekkelijk.

Wat doen jagers?

Door aanleg van poelen kunnen jagers een extra biotoop ontwikkelen. Dat kunnen kleinere poelen zijn van 5×5 meter, maar ook een veelvoud van deze oppervlakte. Zoek samenwerking op met ervaren mensen en kijk naar succesvolle voorbeelden.

Hoe werkt het?

De meeste poelen zijn een jaar na aanleg al begroeid met oeverplanten en de eerste kikkers melden zich ook al snel. Het eerste jaar kan de poel troebel zijn. Gun de poel een paar jaar rust. Zodra  waterplanten zich vestigen wordt het water helder en vestigen zich allerlei planten en dieren. Wees er alert op dat de poel geen pleisterplaats wordt voor ganzen en eenden. De mest hiervan leidt tot vervuiling van de poel, blauwalg en vertroebeling van het water. Voor een ecologische poel is bemesting ook funest. Het is verstandig om eens in de twee jaar de helft van de poel te schonen (augustus-oktober) zodat niet alles met planten begroeid raakt.

Hoe pak je dat aan?

De aanleg van poelen is vakwerk en er is altijd toestemming nodig van de grondeigenaar. De provinciale organisaties landschapsbeheer kunnen helpen met de aanvraag en uitvoering. Op de meeste plaatsen is er bij de gemeente een vergunning nodig voor het graven van een poel omdat hier veel grond wordt verzet. Ook de plek van de poel is belangrijk. In de zomer moet er voldoende water in staan en de poel moet grotendeels in de zon liggen, liefst in de nabijheid van een houtwal, struweel of zonnige bosrand. Soms kan een poel worden gebruikt als drinkplaats voor het vee, maar de mooiste poelen verdragen geen kudde vee in het water. Ook in hele droge gebieden is het mogelijk om poelen aan te leggen, maar dan is er 40 cm leem nodig of dik folie om het water vast te houden. Laat waterplanten van nature in de poel komen, gebruik geen waterplanten uit een tuincentrum en zet geen vis uit. Die eet alle salamanders op. Plant hooguit wat riet aan op de oever.

Meer weten?

Vraag eens na bij het provinciale landschapsbeheer welke mogelijkheden er liggen. Soms is er ook subsidie beschikbaar waardoor de aanleg van een poel voor 90% bekostigd wordt. Ook RAVON is een organisatie die hier veel kennis over heeft.