05:33
21:38
Nachtmodus

Bescherm jonge, wilde dieren


Vanaf februari t/m juli worden er in Nederland de meeste wilde dieren geboren. Dit is afhankelijk per diersoort. De Jagersvereniging en haar leden vragen deze periode daarom extra aandacht om jonge, wilde dieren te beschermen. In de broedperiode en zoogtijd van wilde dieren is het belangrijk dat men het jonge wilde, dier niet aanraakt, de hond aanlijnt en de kat binnen houdt.

Een makkelijke prooi voor hond én kat

De jonge wilde dieren die deze periode geboren worden zijn voor de hond makkelijk op te sporen. Als de hond losloopt kan er niet worden voorkomen dat de viervoeter een jong wild dier grijpt.

Ook katten vormen een gevaar voor jonge dieren. Katten die buiten lopen, volgen hun jachtinstinct en vangen inheemse diersoorten. Hoeveel prooien een kat vangt is afhankelijk van de tijd die ze buiten rondbrengen. Voor alle huiskatten en verwilderde huiskatten samen wordt geschat dat ze in Nederland jaarlijks minstens 100 miljoen prooien doden en een onbekend aantal dieren verwonden, waaronder zeldzame weidevogels. Daarom is het van belang dat kattenbezitters hun kat binnen houden tijdens de broedperiode en zoogtijd.

Lees meer over de effecten van katten op de natuur in Nederland

Laat geen mensengeur achter

Vaak wordt er gedacht dat jonge wilde dieren zijn achtergelaten in het open veld door hun moeder. Dit is echter onjuist. Het moederdier houdt haar jongen vanaf een afstand in de gaten. Ook komt zij regelmatig terug om haar jongen te voeden/zogen. Wanneer men een wild dier aanraakt kan dat ertoe leiden dat het moederdier haar jong verstoot. Het is daarom belangrijk om pasgeboren wilde dieren met rust te laten en niet aan te raken.

Waarom zetten jagers zich in?

Jagers voelen zich betrokken bij het buitengebied en wat er leeft. Vanuit die betrokkenheid steken ze veel tijd en energie in de natuur, zoals het tellen van diersoorten, voorlichting en aanleg en onderhoud van natuur.

Daarnaast zijn jagers ook de gratis oren en ogen in het buitengebied. Zo spreken zij mensen in natuurgebieden aan met het verzoek hun honden aan te lijnen en op de wandelpaden te blijven. Daarnaast vraagt de Jagersvereniging al geruime tijd aandacht voor verbetering van het toezicht in het buitengebied om andere misstanden te voorkomen. Denk aan stroperij, drugs- en andere afvaldumpingen en motorcrossen.

Een ander voorbeeld van de inzet van jagers is dat zij reekalveren zoeken voordat het weiland gemaaid wordt. Reegeiten (vrouwelijke reeën) leggen hun kalveren graag in hoog gras, vooral op percelen waar het weiland grenst aan bosschages. Hier is veel menskracht, organisatie en doorzettingsvermogen voor nodig, maar de beloning is ernaar. Tegenwoordig zien we steeds meer dat jagers en WBE’s gebruikmaken van drones met warmtebeeldamera’s tijdens het zoeken. Ook andere dierensoorten zoals weidevogels profiteren van deze zoeksessies waarbij het hele weiland vlak voor het maaien wordt doorkruist.

Vind hier meer informatie over het reekalveren zoeken

Campagnemiddelen

Naar aanleiding van de oproep om jonge, wilde dieren te beschermen heeft de Jagersvereniging visuals voor sociale media gemaakt. Daarnaast heeft de Jagersvereniging ook posters ontworpen die kunnen worden opgehangen in wandelgebieden. De visuals en posters kunnen via de linkjes hieronder gedownload worden.

Social media visuals

Posters