05:33
21:38
Nachtmodus

Biotoopmengsel Jagersvereniging

Over dit mengsel

De Jagersvereniging heeft in samenwerking met SBNL een zaadmengsel samengesteld voor het verbeteren van de biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Om te zorgen voor een maximale kans op succes is gekozen voor een mengsel met drie soorten, die men nagenoeg overal kan zaaien. Het mengsel bevat gele mosterd, Phacelia en Boekweit. Het mengsel staat ongeveer 6 tot 8 weken nadat het gezaaid is in bloei. Het mengsel samengesteld op basis van ervaringen van de Engelse Game Conservancy.

Werking

Phacelia wordt druk bezocht door hommels, honingbijen en andere insecten. De insecten die deze plant aantrekt zijn voedsel van jonge patrijzen en fazanten. De gele mosterd zorgt er voor dat er schuilmogelijkheden ontstaan voor reewild en hazen. De boekweit  en de gele mosterd produceren beide voedsel voor zaadetende vogels zoals de geelgors en de patrijs. Dit mengsel is geschikt voor de meeste grondtypen.

Praktisch

Een  mengsel met een rijke bloeiwijze, belangrijk voor insecten, zangvogels, de verschillende levensstadia van akkervogels en hoenderachtigen zoals fazant en patrijs.

Bevat: 40% gele mosterd, 30 % Phacelia en 30 % Boekweit.

Zaaitijd: Maart tot Augustus

Benodigde hoeveelheid:  4,5 kg op 1000 m2

Prijsindicatie: € 7,50/kg (excl. verzenden ed.)

Hier vindt u de volledige Bijsluiter bij biotoopmengsel Jagersvereniging

Zaaiwijze

Het succes van een goede faunarand of -akker staat of valt met goed voorbewerken van de grond. Als eerste lastige onkruiden verwijderen, dan kunt u uw zaden bv in rijen zaaien, waarna u de grond gemakkelijk kunt schoffelen. Met ploegen (ca 25 cm) wordt bereikt dat de ongewenste onkruidzaden diep in de bodem worden gebracht en zo niet meer kunnen kiemen. Na het ploegen de grond egaliseren, zodat er een mooi zaaibed ontstaat.Hierna of handmatig of machinaal inzaaien (1-2 cm diep) en licht inharken of aanrollen. Pas bij handmatig inharken ervoor op dat u niet alle zaden naar één zijde van het perceel harkt. Zaai bloemenmengsels niet te diep, anders komt het niet goed op.

Leveranciers