05:22
21:58
Nachtmodus

Afdelingsbesturen

Omdat veel op het gebied van jacht, beheer en schadebestrijding door de overheid provinciaal is gedecentraliseerd, kent de Jagersvereniging provinciale afdelingsbesturen om lokaal maatwerk te kunnen leveren.

Wie vormen het Afdelingsbestuur?

Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie personen. De afdelingsvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Een afdelingsbestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt in functie gekozen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één bestuurslid worden vervuld. De afdelingsbestuursleden verdelen onderling de overige functies. Daarnaast kent het afdelingsbestuur algemene bestuursleden en in een aantal gevallen ook vertegenwoordigers van commissies.

Bekijk het bestuur per afdeling:

Hoe komt het Afdelingsbestuur tot stand?

De kandidaatstelling van leden van het bestuur gebeurt door het afdelingsbestuur of door ten minste vijf leden van de afdeling. Hoe het afdelingsbestuur er uit gaat zien, wordt mede bepaald door de lokale behoefte, maar dient in ieder geval uit drie personen te bestaan. In provincies waar veel aan voorlichting wordt gedaan, zal een bestuurslid voorlichting op zijn plaats zijn. In andere provincies wordt misschien gekozen voor een bestuurslid voor jachthonden, of voor jachtschieten. Sommige afdelingen zullen er voor kiezen al deze functies te bezetten. De voorzitter, secretaris of penningmeester hoeft niet per se één van de ledenraadsvertegenwoordigers te zijn. Het kan ook zijn dat een ander lid van de Jagersvereniging voor die functie wordt voorgesteld. Op deze wijze kan een afdelingsbestuur geheel naar de lokale behoefte worden samengesteld.

Wat is de taak van het Afdelingsbestuur?

Het afdelingsbestuur vertegenwoordigt, samen met de regiomanager, de Jagersvereniging in de provincie. Je zou kunnen zeggen dat het afdelingsbestuur of de afdelingsvoorzitter ‘het gezicht’ van de jagers in die provincie is. Daarnaast heeft het afdelingsbestuur de volgende beleidsvormende en beleidsuitvoerende taken:

 • Gezamenlijk met het verenigingsbureau organiseren van de verkiezingen van de afgevaardigden in de Ledenraad
 • Het uitvoeren van het landelijk beleid in haar werkgebied
 • Het (uit)voeren van afdelingsbeleid in de eigen afdeling
 • Het behartigen van de collectieve belangen van de leden in de afdeling
 • Het ten behoeve van of namens de leden (wildbeheereenheden, overige leden of allebei) in haar werkgebied aanvragen, doorbetalen en/of benutten van subsidies
 • Het organiseren en coördineren van:
  o Ledenactiviteiten binnen de provincie;
  o Overleg tussen de wildbeheereenheden binnen de provincie;
  o Overleg tussen de vertegenwoordiger van de jagers in de faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden.
Download het afdelingsreglement