08:40
16:22
Nachtmodus
We hebben 2038 resultaten gevonden voor ''.

Wild zwijn

Naamgeving (Sus scrofa) E: wild boar; D:  Wildschwein  F: Sanglier Uiterlijk Schouderhoogte van 60-110 cm Gewicht mannelijk zwijn (keiler) van 60-150 kg Gewicht zeug van 45-100 kg Biotoop Het wild zwijn leeft in uitgestrekte loof- en gemengde bossen, elzenbroekbos, struweel, rietvelden, moerassen en ouder naaldbos met dichte ondergroei. Leefwijze Wilde zwijnen zijn voornamelijk actief in […]

Vos

Vossen vinden ook voedsel langs wegen waar weer veel aangereden dieren liggen. Ook azen ze op afval en voedsel in en nabij stedelijk gebied Naamgeving (Vulpes vulpes). E: Red fox, D: Rotfuchs,  F: Renard Uiterlijk Kopromp: 56-78 cm Gewicht: 3,5-10 kg Biotoop Vossen komen voor in bosrijke gebieden, parklandschappen, heide en venen, duinen, polders en […]

Smient

Naamgeving Smient (Anas penelope), E: Eurasian wigeon, D: Pfeifente, F: Canard siffleur Uiterlijk De mannelijke smienten hebben een roodbruine kop, geel voorhoofd en een grijs dek met roze borst. De vrouwtjes zijn bruin en gevlekt. Smienten zijn kleiner dan de wilde eend en de krakeend. Lengte: 46 cm Vleugellengte :26 cm Gewicht: 800 g Biotoop […]

Ree

Naamgeving (Capreolus capreolus) E: Roe deer, D: Reh, F: Cheuvreuil Uiterlijk Schouderhoogte 60-75 cm Gewicht 15-30 (35) kg Biotoop Reeën hebben een voorkeur voor bebost gebied, afgewisseld met akkers en weilanden. Vooral kleinschalige landschappen op de zandgronden kunnen hoge dichtheden herbergen omdat er veel dekking en voedsel is. Daarnaast is er in open landschappen in […]

Patrijs

Naamgeving Patrijs (Perdix perdix L.), E:  Grey Partridge, D: Rebhuhn, F: Perdix grise. Uiterlijk De patrijs is een kleine gedrongen hoender met een lengte van 30 cm en een vleugellengte van 15 cm. Het gewicht bedraagt 300-400 gram en er is geen groot verschil tussen het vrouwtje (hen) en de mannetjes (haantjes). Biotoop De patrijs […]

Nijlgans

Naamgeving Nijlgans (Alopochen aegyptiaca). E: Egyptian Goose, D: Nilgans, F: Oie d’ Egypte Uiterlijk De nijlgans is niet alleen een exoot maar zet er ook exotisch uit. Kenmerkend voor deze veelkleurige gans (feitelijk een eend) is de donkere vlek rond het oog, de witte vleugelband en het vaak luidruchtig gedrag. Het zijn hoog op de […]

Moeflon

Naamgeving Moeflon (Ovis ammon) E: moeflon, D: Mufflon,  F: Mouflon  Uiterlijk Schouderhoogte 65-80 cm Gewicht ram 35-50 kg en ooi 25-40 kg Biotoop Van oorsprong leven moeflons in stenige bergbossen, hoogvlaktes dichtbij de boomgrens, warme hellingen, dalen en droge zandgebieden. Moeflons hebben een groot aanpassingsvermogen. In Nederland zijn moeflons uitgezet op de Hoge Veluwe en […]

Konijn

Naamgeving Konijn (Oryctolagus cuniculus) E: Rabbit, D: Wildkaninchen,  F: Lapin Uiterlijk Kop-romp 35-45 cm Gewicht 1,2-2,5 kg Biotoop Konijnen hebben een voorkeur voor droge, zandige gebieden en halfopen landschappen. Ze komen nauwelijks voor in open grasland en mijden vochtige terreinen of zware klei, waarin ze geen holen kunnen graven. Leefwijze en gedrag Konijnen zijn overwegend […]

Kolgans

Kolganzen vallen in op grasland Naamgeving Kolgans (Anser albifrons). E: White-fronted goose, D: Blässgans,  F: Oie rieuse Uiterlijk Kolganzen zijn kleinere grijsbruine ganzen met een karakteristieke bles op de snavel en zwarte strepen op de borst. Bij jonge vogels is de witte bles nauwelijks ontwikkeld en ontbreken de zwarte strepen. Kenmerkend is het vrolijke jubelende […]

Indische gans

Een bijzondere exoot is de Indische gans. Deze soort komt van nature voor in Centraal-Azië en trekt in de herfstperiode over de Himalaya naar het overwinteringsgebied in India. Indische ganzen zijn wit-grijs van kleur en hebben zeer karakteristieke zwarte strepen op de kop. Naamgeving Indische gans (Anser indicus). E: Bar-headed Goose, D: Streifengans, F: Oie […]