05:24
21:58
Nachtmodus
We hebben 2116 resultaten gevonden voor ''.

Wat mag (moet) een jager doen als aangeschoten wild in het veld van een buurjager komt? Mag hij daar een vangschot geven?

Een jager is verplicht het dier onnodig lijden te besparen. Hij is echter niet bevoegd zijn geweer in het jachtveld van zijn buurman te gebruiken of zijn jachthond vrij te laten zoeken naar het aangeschoten wild. Tegenstrijdig dus. Naar onze mening zou de regel met betrekking tot het voorkomen van dierenleed moeten prevaleren, hetgeen echter […]

Moeten jagers hun “jachtakte” tijdens het jagen bij zich hebben en tonen als de politie daar naar vraagt?

Ja, de politie is als toezichthouder in de Omgevingswet aangewezen en kan ingevolge artikel 5.17 lid 1. Algemene Wet bestuursrecht inzage vorderen van uw jachtakte. Artikel 4.7 Algemene Wet bestuursrecht Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.17 Tonen jachtakte in veld (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)  

Wat is een opdracht, hoe kom ik er aan en wanneer mag ik die gebruiken?

De opdracht (onder de Flora- en faunawet was dit een aanwijzing)  wordt gedaan door de provincie op basis van haar faunabeleid. Er is geen aparte aanvraag voor nodig. De opdracht mag u gebruiken als u schriftelijke toestemming heeft van de grondgebruiker, tenzij de provincie heeft bepaald dat deze toestemming niet nodig is (bijvoorbeeld voor het schieten van exoten […]

Wat is een “ontheffing”, hoe kom ik er aan en wanneer mag ik die gebruiken?

Een omgevingsvergunning is een toestemming van de provincie om beschermde inheemse dieren te verjagen, te vangen of te doden. De omgevingsvergunning wordt in de regel aangevraagd door de Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. De omgevingsvergunning krijgt u in het algemeen via de Wildbeheereenheid. Als u de omgevingsvergunning gaat gebruiken heeft u schriftelijke toestemming nodig […]

Mogen jagers het hele jaar konijnen en houtduiven schieten?

Voor de soorten houtduif en konijn geldt in principe een schoontijd. Maar omdat houtduif en konijn het gehele jaar door belangrijke schade aan de landbouw aanrichten staan ze op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat  deze dieren, zonder verdere vergunningrompslomp het hele jaar mogen worden gedood indien er binnen het werkgebied van de WBE schade […]