06:27
20:46
Nachtmodus

Mogen jagers geschoten wild zelf prepareren?

Ja, hiervoor is geen vergunning nodig. Artikel 62 van de wet verbiedt het prepareren van dode dieren, behorende tot soorten waarop deze wet van toepassing is, zonder voorzien te zijn van een vergunning. Ditzelfde artikel biedt echter de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur, diersoorten aan te wijzen, waarop dit verbod niet van toepassing is. Artikel 5 van het Besluit prepareren benoemt deze diersoorten en hieronder vallen onder meer de wildsoorten die in artikel 32 van de wet zijn genoemd.

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.10 Prepareren van wild (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items