05:50
21:39
Nachtmodus

Promotiemateriaal

Om complexe informatie te bundelen en op een relatief eenvoudige manier te presenteren maken we factsheets over de diverse onderwerpen die belangrijk zijn voor jagers.

Factsheet Tijd voor een nieuwe Nationale Wildlijst

Een meerderheid van de Nederlanders (53%) wil dat jagers verantwoordelijkheid krijgen voor meer diersoorten door deze soorten op de Nationale Wildlijst te plaatsen. Daarmee is de jager enerzijds verplicht kwetsbare soorten te beschermen (denk aan de patrijs) en anderzijds kan hij talrijke diersoorten duurzaam bejagen.

De Jagersvereniging maakte een factsheet die uitlegt wat de gedachte is achter de Nationale Wildlijst en wat dat voor jagers en diverse groepen in de maatschappij betekent.

>  Download de factsheet Tijd voor een nieuwe Nationale Wildlijst

Factsheet verwilderde katten

Er leven naar schatting 165.000 verwilderde katten in het buitengebied van Nederland. Zij hebben impact op vogels en kleine zoogdieren maar zijn ook drager van het infectievirus toxoplasmose, dat gevaarlijk kan zijn voor mensen. Op basis van het rapport Verwilderde katten, effecten op de natuur in Nederland (Wim Knol, 2015) ontwikkelde de Jagersvereniging de factsheet Verwilderde katten. Deze factsheet is vooralsnog alleen als PDF verkrijgbaar.

>  Download de factsheet verwilderde katten

Factsheet toekomst voor weidevogels in Nederland

Zonder ingrijpende maatregelen is de grutto – onze nationale vogel en ‘koning van de weide’- in 2026 uitgestorven. Ook met de andere weidevogels in ons land gaat het erg slecht. Nederland heeft een internationale plicht om de weidevogels te beschermen: 70% van de wereldwijde populatie grutto’s broedt in ons land. Het verminderen van maaiverliezen en vergroten van de beschikbaarheid van leefgebieden zijn een verantwoordelijkheid van boeren, terreinbeherende organisaties en andere grondeigenaren. Op korte termijn is de landbouw niet te veranderen. Jagers pleiten voor effectief samenwerken, voor meer jonge weidevogels: samen werken aan het behoud van onze weidevogels.

De factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’ is voor PR-doeleinden door onze leden ook voorgedrukt aan te vragen via [email protected]

>  Download de Factsheet toekomst voor weidevogels in Nederland

Factsheet eten uit het Nederlandse landschap

Eten! Het is de normaalste zaak van de wereld. Ieder mens eet om te leven en we beleven er vaak ook veel genoegen aan. Al ons voedsel is afkomstig uit het landschap. Voor het grootste deel komt het via de supermarkt in onze keukens terecht. Ook zijn er producten die -zonder tussenkomst van boeren en supermarkten – op ons bord belanden. Denkt u bijvoorbeeld aan noten, fruit, honing, kastanjes, groenten, vis en wild.

De factsheet ‘eten uit het Nederlandse landschap’ is voor PR-doeleinden door onze leden ook voorgedrukt aan te vragen via [email protected]

>  Download de factsheet eten uit het Nederlandse landschap

Factsheet waarde van de lokale jagersvereniging (WBE)

De 300 lokale jagersverenigingen (WBE’s) spelen een zeer belangrijke rol in het Nederlandse buitengebied en de organisatie van de jacht in Nederland. De Jagersvereniging heeft uit laten rekenen hoe groot hun inzet is voor diverse, belangrijke vrijwilligersactiviteiten.

De factsheet ‘De waarde van de lokale jagersvereniging’ is voor PR-doeleinden door onze leden ook voorgedrukt aan te vragen via [email protected]

>  Download de factsheet waarde van de lokale jagersvereniging (WBE)

Factsheet jagers en verkeersveiligheid

Zo’n 6.300 aanrijdingen met groot wild werden in 2013 gemeld bij de meldkamer van de politie. Extra veel aanrijdingen vinden plaats na de omzetting van winter- naar zomertijd en vice versa. Dan vallen de verplaatsingen van reeën, wilde zwijnen en herten precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. Jagers leveren een grote bijdrage aan de veiligheid in het verkeer. Jaarlijks steken zij meer dan 350.000 uur  in preventie van aanrijdingen en het opzoeken van gewonde, aangereden dieren.

>  Download deze factsheet over jagers en verkeersveiligheid

Jaarkalender van de jager

De jager is jaarrond actief in zijn of haar veld en kent de omgeving van haver tot gort. De bezigheden van jagers bieden volop kansen om publiek, pers, politici en ambtenaren in de regio bij het verhaal te betrekken. De mogelijkheden daarvoor zijn divers: van het organiseren van een evenement tot een uitnodiging aan inwoners of belangstellenden om deel te nemen aan een bestaande activiteit.

Om u daarbij te helpen, heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging deze jaarkalender opgesteld. Hierin vindt u talloze momenten waar u bij aan kunt haken.

>  Download de jaarkalender van de jager

Factsheet Waarde van de jager

CLM nam een enquête af onder 2.244 individuele jagers en 126 lokale jagersverenigingen om de waarde van de jager voor de Nederlandse maatschappij te onderzoeken. De vrijwillige, maatschappelijk relevante tijdsinzet van jagers werd in beeld gebracht. Deze tijdsinvestering werd gekapitaliseerd en de uitgaven van jagers daarbij opgeteld.

>  Download de factsheet 'waarde van de jager'

Ganzenherkenningskaart

Op de nieuwe ganzenherkenningskaart zijn acht ganzensoorten afgebeeld met gedetailleerde informatie per soort. Daarnaast bevat de kaart achtergrondinformatie over ganzen in Nederland en de ontwikkelingen van de stand. Een telkaartje op de achterkant geeft mensen de mogelijkheid om zelf te tellen.

Kaarten zijn voor PR-doeleinden te bestellen door jagers en WBE’s. Stuur een mail met uw gegevens naar [email protected]

>  Download de ganzenherkenningskaart

Infographic Reekalfjes zoeken

In 2018 vonden jagers bijna 300 reekalfjes. Zij besteedden per persoon gemiddeld 12 uur aan zoekacties en zochten gemiddeld 40 hectare af. Een derde van de jagers overweegt een drone aan te schaffen.

>  Download deze infographic

Flyer wilde eend

Vanaf 1970 zijn de aantallen broedende wilde eenden in Nederland toegenomen, en na 1990 weer afgenomen tot de aantallen van 1970. Die afname van broedende wilde eenden nemen wordt alleen in Nederland waargenomen, elders in Europa nemen de aantallen juist licht toe. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de neerwaartse trend vooral veroorzaakt wordt door een enorm verlies aan eieren en pullen, en dat bejaging geen noemenswaardig effect heeft op de populatie.

De wet verplicht jagers te zorgen voor diersoorten die in hun veld voorkomen. Daarom vlechten en plaatsen jagers van oudsher broedkorven voor de wilde eend. Hiermee beschermen ze de eend en de eieren tijdens de broedperiode tegen bijvoorbeeld predatoren en hevige weersomstandigheden.

>  Download de flyer over de wilde eend

Nestsucces wilde eend in kunstnesten

Vergroten broedkorven en hooirollen het nestsucces van wilde eenden? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat de Jagersvereniging in 2020 met behulp van haar leden is gestart. In deze flyer leest u de tussentijdse resultaten.

>  Download de flyer over het nestsucces van wilde eenden