05:53
21:37
Nachtmodus

BIJ12

BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie die de 12 provincies ondersteunt en deskundigheid levert op het gebied van faunaschade, programmatische aanpak stikstof (PAS), natuurinformatie en natuurbeheer en landelijke – en keteninformatisering. BIJ12 zorgt voor kennisbundeling van deze thema’s. Naast inhoudelijke expertise levert BIJ12 kwalitatieve hoogstaande systemen en processen en uniforme werkwijzen en standaardisering om de kennisbundeling te realiseren.

Jaarlijks ontstaat schade bij boeren door natuurlijk in het wild levende dieren. Vaak gaat het om schade aan gewassen. Dit wordt ook wel faunaschade genoemd. Volgens de Wet Natuurbescherming zijn provincies verantwoordelijk voor het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade. BIJ12 voert deze regeling voor de provincies uit. Daarnaast adviseert BIJ12 over het voorkomen en bestrijden van faunaschade en doet men hier onderzoek naar. Ook wordt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade geboden. Deze raad adviseert provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade, doet hier onderzoek naar en faciliteert provincies in het maatschappelijk debat

Web: www.bij12.nl