Zon op
06:32
Zon onder
18:56
Nachtmodus

BIJ12

BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie die de 12 provincies ondersteunt en deskundigheid levert op het gebied van faunaschade, programmatische aanpak stikstof (PAS), natuurinformatie en natuurbeheer en landelijke – en keteninformatisering. Het Faunafonds is vanaf januari 2014 ondergebracht bij BIJ12.

BIJ12 zorgt voor kennisbundeling van deze thema’s. Naast inhoudelijke expertise levert BIJ12 kwalitatieve hoogstaande systemen en processen en uniforme werkwijzen en standaardisering om de kennisbundeling te realiseren.

Web: www.bij12.nl