07:43
19:13
Nachtmodus

Onder welke voorwaarden mag een jager reewild bejagen in een ander jachtveld?

‘Ik ben jachtaktehouder en heb zelf een jachtveld. In een ander jachtveld heb ik van de vergunninggebruiker voor reeënafschot een doorschrijfvergunning en een loodje voor afschot van een bok gekregen. Ik heb echter geen artikel 3.20 lid 4 verklaring  gekregen, omdat het betreffende veld daarvoor te klein is. Moet de vergunninggebruiker nu ter plekke aanwezig zijn als ik reeafschot doe?

Onder de Wet natuurbescherming is geen toestemming ex. artikel 3.20 lid 4 nodig voor de uitoefening van het reeënafschot. Het is immers officieel geen jacht. Wel moet de grondgebruiker schriftelijk toestemming geven tot gebruik van vrijstellingen en ontheffingen op zijn grond. Het veld moet ook minimaal 40 ha groot zijn voor het gebruik van het geweer. De Faunabeheereenheid moet in de ontheffing regelen dat de ontheffinggebruiker deze kan doorgeven aan derden. De ontheffinghouder hoeft dan niet aanwezig te zijn.

Artikel 3.17 en 3.20 lid 4 Wet natuurbescherming

Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.11 Reeën (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items