05:22
21:58
Nachtmodus

Nederlands Valkeniersverbond ‘Adriaan Mollen’

Adriaan Mollen stelt zich actief ten doel de belangen voor het behoud van de valkerij, die met een officiële Unesco erkenning op de Nationale lijst van immaterieel erfgoed staat, als jachtvorm voor nu en in de toekomst te waarborgen.

Naast het enthousiasmeren van de actieve beoefening van het vluchtbedrijf door haar leden, zet Adriaan Mollen zich bovendien in voor de bescherming van roofvogels in de meest ruime zin van het woord. Zo stelt zij o.a. haar kennis en kunde beschikbaar voor asielwerkzaamheden (opvang, revalidatie en repatriëring van roofvogels) en besteed zij veel aandacht aan opleiding en educatie. Als lid van de IAF zet zij zich tevens actief in voor de wereldwijde belangen van de valkerij en de soortbehoud van roofvogels.

Adriaan Mollen, opgericht in 1938, is de oudste van de 3 verenigingen die allen zijn vertegenwoordigd in het NOVO (Nationaal Overleg Valkerij Organisaties). Naast het uitgeven van een verenigingsblad rapporteert en archiveert Adriaan Mollen jaarlijks de ornithologische jachtresultaten van haar leden.

Samenwerking

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waardeert de samenwerking met het Nederlands Valkeniersverbond 'Adriaan Mollen' omdat door de valkerij ook daar waar de jachtvelden kleiner zijn dan 40 ha of daar waar het niet gewenst is om met een vuurwapen op te treden invulling kan worden geven aan populatiebeheer en schadebestrijding.

Web: www.adriaanmollen.com