05:32
21:39
Nachtmodus
We hebben 2106 resultaten gevonden voor ''.

BeNeDu – internationale jonge jagers bijeenkomst

Ben je onder de 36 jaar en heb je zin in een toffe bijeenkomst met gelijkgestemde jonge jagers? Meld je dan nu aan! Wat staat je te wachten? Ontmoet andere jonge jagers uit België, Nederland en Duitsland. Op vrijdag avond komen wij aan bij een gezellig kampvuur waar we onder het genot van een hapje en drankje kennismaken, we overnachten in een herberg om vervolgens de zaterdag te starten met de officiële opening van de BeNeDu. Tijdens deze dag gaan wij in gemengde teams de strijd aan waarbij samenwerking, plezier en kennis de sleutel zijn bij de strijd om de Young Hunters Trophy. Deze avond sluiten wij af met een eten en een enorm gezellig avondfeest. De zondagmorgen maken ons na het ontbijt op voor vertrek. Zien wij jou ook?! Jouw aanmelding is definitief na betaling van €125,- euro op NL31 ABNA 0870 6726 81 t.n.v. Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging o.v.v. BeNeDu 2024 + jouw naam en aanmelding op [email protected] met vermelding van: naam, lidmaatschapsnummer, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op!

Voorjaars Afdelingsvergadering Noord-Brabant (voor leden)

Beste leden van de Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant, Zoals eerder is aangekondigd in de nieuwsbrief nodigt het bestuur van de Jagersvereniging afdeling Noord-Brabant u van harte uit voor de afdelingsvergadering. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs en zien graag uw aanmelding tegemoet op [email protected] Met vriendelijke groet, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Rini Boertjes Voorzitter afdeling Noord-Brabant

Vacature afgevaardigde namens de leden provincie Utrecht

Utrecht is met twee functies vertegenwoordigd in de ledenraad van de Jagersvereniging. Namelijk een gekozen persoon vanuit de wildbeheereenheden en een persoon vanuit de leden. De ledenraad controleert – kort gezegd – het landelijk bestuur en dient ook als klankbord waar de Utrechtse belangen naar voren worden gebracht. De ledenraad vergadert 4 à 5 keer […]

Dag van de Biodiversiteit

Woensdag 22 mei aanstaande is de Dag van de Biodiversiteit. De Verenigde Naties hebben deze dag speciaal in het leven geroepen omdat de biodiversiteit (wereldwijd) in rap tempo afneemt. Biodiversiteit is, kort gezegd, de verzamelnaam voor de verscheidenheid aan dieren-, plantensoorten en micro-organismen op onze planeet. Zonder voldoende biodiversiteit geen goed functionerend natuurlijk landschap. Om […]

Afdelingsvergadering Drenthe met WBE’s en individuele leden

Het bestuur van de jagersvereniging afd. Drenthe nodigt de Drentse WBE's en haar individuele leden uit voor een Afdelingsvergadering. Tijdens deze vergadering zal de interim voorzitter van de FBE, mw. Caroline Warmerdam en technisch medewerker van de FBE een presentatie houden over FBE-zaken en (besluitvormings)processen. Daarnaast staat een aantal vaste punten op de agenda. WBE's en leden ontvangen separaat de vergaderstukken.

Schietdag Afdeling Zuid-Holland

Let op: activiteit alleen voor leden van de KNJV Zuid-Holland! -- Beste leden van de KNJV Afdeling Zuid-Holland, Na de gezellige en geslaagde schietdag van augustus vorig jaar, wordt het hoog tijd voor een vervolg. Graag willen wij jullie uitnodigen voor de Schietdag KNJV Afdeling Zuid-Holland op 22 juni 2024. De schietdag zal plaatsvinden bij JST Waalsdorp, Oude Waalsdorperweg 342a, 2579 AK Den Haag. De planning van de schietdag ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit: 12:30-13:00 uur aanmelden deelnemers schietdag 13:00 uur aanvang schietdag 17:00 uur aanvang BBQ (BBQ is incl.) De schietdag is een activiteit speciaal georganiseerd voor de leden van de KNJV Afdeling Zuid-Holland. Dit betekent dat enkel KNJV leden van de Afdeling Zuid-Holland zich kunnen aanmelden voor deze activiteit. Het inschrijfgeld voor de schietdag betreft 35 euro per persoon. De schietdag bestaat uit een parcours van 50 duiven met 75 patronen. Uiteraard kun je ook meedoen als je nog niet over een jachtakte beschikt. Aanmelden voor de kan via deze link: https://forms.gle/499rC3kNTJANEHS6A. De deadline voor de inschrijvingen is op 31 mei. Er is in totaal ruimte voor 70 deelnemers. Na 70 aanmeldingen zijn wij genoodzaakt de aanmeldingen te sluiten. De deelnemers ontvangen uiterlijk 1 week voor aanvang van de wedstrijd de definitieve planning met aanvullende informatie. Wij kijken uit naar jullie deelname en betrokkenheid als leden van de KNJV Afdeling Zuid-Holland. Hopelijk zien we elkaar op 22 juni. De schietdag wordt georganiseerd namens en in opdracht van KNJV Afdelingsbestuur Zuid-Holland. Voor vragen m.b.t. de organisatie van de schietdag kunt u zich wenden tot [email protected]. Met vriendelijke groet, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Lodewijk Portielje