06:29
20:45
Nachtmodus

Vraag naar bescherming wilde vogels in Europa – FACE

De nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, dat een nieuw herstelinitiatief bevat, vraagt naar meer maatregelen om de Europese natuur te behouden en te herstellen. De jagers in Europa stimuleren natuurbeschermingsprojecten om het broedsucces van veel soorten wilde vogels in Europa te vergroten. Ook in Nederland worden er massaal broedkorven geplaatst om nestsucces te stimuleren.

Herstel van drasland

In Europa vertonen veel watervogelpopulaties dalende trends, hoewel er toenemende overwinterende populaties van bejaagbare watervogels in Europa zijn. Daarnaast zijn veel van de draslanden in Europa verloren gegaan. Hierdoor zijn inspanningen voor het behoud van de Europese biodiversiteit essentieel geworden. Uit de databank van het Biodiversity Manifesto van FACE blijkt dat 41% van de habitatgerelateerde projecten gericht is op het herstel van draslanden. Projecten hebben doorgaans betrekking op de aanleg en het onderhoud van open waterlocaties voor eenden, ganzen en steltlopers, waarvan tal van andere diersoorten profiteren.

De toenemende focus op dit soort projecten is zodanig relevant vanwege de belangrijke rol van draslanden bij het bufferen van de effecten van klimaatverandering en de weerbaarheid tegen droogte. Dit wordt nog verergerd door predatoren en invasieve uitheemse soorten, die het broedsucces van verschillende belangrijke watervogelsoorten verminderen. Jagers in heel Europa spelen een sleutelrol bij het behereen van generalistische predatoren en invasieve soorten.

Vergroten broedsucces – eendenbroedkorven

Een effectieve manier om het broedsucces te verbeteren en tegelijkertijd watervogels te beschermen tegen predatoren, is door kunstmatige nesten te bouwen. Deze acties zijn succesvol geweest in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Frankrijk, Polen, Finland, Zweden en Nederland.

____________________________________________________________

Nederland

Jagers plaatsen steeds vaker eendenkorven voor de wilde eend. Echter harde cijfers over het nestsucces van eendenkorven in Nederland ontbreken.  Daarom heeft de jagersvereniging onderzocht onderzoeken wat het nestsucces van broedkorven en hooirollen is.  Minstens 60% van de wilde eenden nesten gaat verloren. Daarom is het belangrijk de korven te plaatsen en het nestsucces te monitoren. Het succes van broedkorven kan worden vergroot als ook het water- en oeverbiotoop op orde is met veel schuilgelegenheid en natuurlijk voedsel

Deze uitstekende inspanningen van jagers zijn de sleutel tot het verzamelen van de nodige gegevens voor een effectief beheer van watervogels en om hun broedsucces te verbeteren. Dit toont eens te meer aan dat de samenwerking tussen jagers, wetenschappers en belanghebbenden op het platteland van vitaal belang is voor het effectief behoud en beheer van wilde vogelsoorten.

Lees het hele bericht in het engels op de website van FACE

FACE.eu
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items