temp.
Zon op
08:42
Zon onder
16:55
Nachtmodus
Politiek - Donderdag 14 december 2017

Motie voor een brede, meerjarige pilot weidevogelbescherming aangenomen in Tweede Kamer

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd door Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) een motie ingediend voor een brede, meerjarige pilot ter bescherming van de Nederlandse boerenlandvogels. In deze motie wordt de regering opgeroepen om te kijken naar een combinatie van gebiedsgerichte maatregelen, zoals waterpeil- en predatiebeheer. […]

> Lees het hele nieuwsbericht