05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Persbericht – Jagersvereniging start onderzoek nestsucces wilde eend

De Jagersvereniging start dit jaar een onderzoek waarin het nestsucces van broedkorven voor de wilde eend gemonitord wordt. Dit mede in het kader van het Jaar van de Wilde Eend. De vereniging roept haar leden dit jaar op om massaal broedkorven te plaatsen en te monitoren. Deze broedkorven, die deels door jagers zelf gemaakt worden, bieden de eieren van de wilde eend bescherming tegen predatie.

De Wet natuurbescherming verplicht jagers om zorg te dragen voor een redelijke wildstand van de diersoorten haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend in het jachtveld dat zij pachten. Met betrekking tot de wilde eend geven jagers aan deze verantwoordelijkheid invulling door onder andere het bieden van veilige nestgelegenheid in de vorm van broedkorven. Door de plek waar zij deze korven plaatsen, boven het water, voorkomen zij dat predatoren als kraaien, vossen en hermelijnen makkelijk bij de eieren kunnen komen. Ook kunnen deze broedkorven niet per abuis worden geraakt wanneer de slootkant wordt gemaaid en zijn ze bestand tegen hevige weersomstandigheden.

Onderzoek Jagersvereniging nestsucces wilde eend
2020 is uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. In het kader daarvan onderzoekt de afdeling ecologie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in 2020 en 2021 wat het nestsucces van broedkorven is. Daarom heeft zij jagers massaal opgeroepen om broedkorven te plaatsen en te monitoren.

Jaar van de Wilde Eend
Het plaatsen van korven en monitoren van het nestsucces is belangrijk, omdat onderzoek van Sovon laat zien dat de overleving van eendenkuikens in Nederland laag is. Ook gaat minstens 60% van de nesten van de wilde eend verloren, blijkt uit onderzoek. Ondanks het feit dat de wilde eend één van de meest talrijke broedvogels in Nederland is en de broedparen ten opzichte van de jaren ’70 niet zijn afgenomen, is er in ons land de laatste jaren toch een lichte teruggang te zien. Sovon en de Vogelbescherming riepen om die reden 2020 uit tot het Jaar van de Wilde Eend.

Ecoloog Jagersvereniging Anne ten Berge: ‘Het is essentieel om broedkorven te monitoren’
‘Het is essentieel om te monitoren hoeveel broedkorven resulteren in uitgekomen eieren. Op deze manier kunnen we bepalen in hoeverre broedkorven bijdragen aan het nestsucces van de wilde eend. Momenteel zijn er geen harde cijfers over het nestsucces van kunstnesten. De Jagersvereniging is dan  ook erg benieuwd waarom de kuikenoverleving in Nederland laag is en vindt het belangrijk om hier aan bij te dragen in het Jaar van de Wilde Eend.’

Vaardigheid
Van oudsher maken jagers eendenkorven, veelal van wilgentenen. Traditiegetrouw vindt dit werk plaats in de wintermaanden, wanneer de gesnoeide knotwilgen en grienden materiaal leveren voor de eendenkorf en de stokken om de korf in het water te plaatsen. Tegenwoordig zijn er ook andere manieren om eendenkorven te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van gaas en hooi. Hiermee wordt een hooirol gemaakt. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen regio’s waarbij lokale gebruiken zichtbaar zijn.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items