05:22
21:57
Nachtmodus
We hebben 2115 resultaten gevonden voor ''.

Is het wettelijk toegestaan om houtduiven te voeren en te bejagen met het geweer, bijvoorbeeld om schade aan gevoelige percelen te voorkomen?

Hier is sprake van zogenaamd afleidend voeren. Men moet dan echter wel 200 meter van de voerplaats afblijven als men de duiven wil bejagen met het geweer. Artikel 11.66 lid 2 sub e Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.05 Houtduiven voeren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

Als de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn dat het wild moeilijk voedsel kan vinden, mag er dan worden bijgevoerd met bieten, hooi, tarwe etc.?

Indien Gedeputeerde Staten vanwege bijzondere weersomstandigheden de jacht hebben gesloten, mogen deze dieren worden bijgevoerd. Artikel 11.69 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.04 Bijvoeren (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, 2007)

Mag er op wildakkers met het geweer worden gejaagd ?

Ja, er mag op deze wildakkers worden gejaagd indien deze akkers niet bedoeld zijn om de stand te vergroten. Dit geldt ook voor akkers die zijn aangelegd om schade elders te voorkomen (zogenaamd afleidend voeren). Artikel 11.60 besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Bron: 101 vragen over jagen, vraag 1.03 Wildakker/bijvoeren  (uitgave Jagersvereniging en ministerie van LNV, […]

Is het inzaaien van wildakkers met maïs of wildmengsels toegestaan of wordt dit gezien als voeren van wild?

De minister van LNV schreef hierover op 3 december 2003 aan de Jagersvereniging: “Bijvoeren ter bevordering van de stand van wild en van hoefdieren is verboden. Lokvoer gebruiken mag wel”. Het aanleggen van wildakkers is dus verboden, als dat tot doel heeft om de wildpopulatie te bevorderen. Bijvoeren is dus verboden. Daarbij moet onderscheid worden […]

Steenmarter

Naamgeving Steenmarter (Martes Foina). Uiterlijk Jarenlang is gedacht dat steen- en boommarter makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De steenmarter, voorzien van een witte bef of keelvlek die gevorkt doorloopt tot op de poten, terwijl de boommarter is getooid met een dooier-gele bef die niet doorloopt. In werkelijkheid blijkt er een overlap tussen deze en […]

Wilde eend

Eenden in het waddengebied Naamgeving Wilde eend (Anas platyrhynchos) E: mallard, D: Stockente,  F: Canard colvert Uiterlijk De wilde eend is een middelgrote zwemeend waarvan de mannetjes goed herkenbaar zijn. Ze hebben een glanzend groene kop en witte halsring, bruine borst en grijze romp. Kenmerkend is ook de dubbel gekrulde staartveren. De vrouwtjes hebben een bruine […]

Wild zwijn

Naamgeving (Sus scrofa) E: wild boar; D:  Wildschwein  F: Sanglier Uiterlijk Schouderhoogte van 60-110 cm Gewicht mannelijk zwijn (keiler) van 60-150 kg Gewicht zeug van 45-100 kg Biotoop Het wild zwijn leeft in uitgestrekte loof- en gemengde bossen, elzenbroekbos, struweel, rietvelden, moerassen en ouder naaldbos met dichte ondergroei. Leefwijze Wilde zwijnen zijn voornamelijk actief in […]

Vos

Vossen vinden ook voedsel langs wegen waar weer veel aangereden dieren liggen. Ook azen ze op afval en voedsel in en nabij stedelijk gebied Naamgeving (Vulpes vulpes). E: Red fox, D: Rotfuchs,  F: Renard Uiterlijk Kopromp: 56-78 cm Gewicht: 3,5-10 kg Biotoop Vossen komen voor in bosrijke gebieden, parklandschappen, heide en venen, duinen, polders en […]

Smient

Naamgeving Smient (Anas penelope), E: Eurasian wigeon, D: Pfeifente, F: Canard siffleur Uiterlijk De mannelijke smienten hebben een roodbruine kop, geel voorhoofd en een grijs dek met roze borst. De vrouwtjes zijn bruin en gevlekt. Smienten zijn kleiner dan de wilde eend en de krakeend. Lengte: 46 cm Vleugellengte :26 cm Gewicht: 800 g Biotoop […]