05:24
21:58
Nachtmodus
We hebben 2116 resultaten gevonden voor ''.

Ganzen

In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de winter kan dit oplopen tot bijna 2,5 miljoen winterganzen en in de zomer tot 630.000 zomerganzen. Wanneer daar ook nog de zwanen, smienten en meerkoeten bij worden geteld dan zijn er in de winter dus ruim 3 miljoen grasetende vogels aanwezig. Ze […]

Ecologie

Het voorkomen van planten en dieren op een plek is niet toevallig. Ecologie is het vakgebied dat onderzoekt hoe soorten samenhangen met hun omgeving. Voorbeelden daarvan zijn effecten van jacht, recreatie, niets doen en predatie van kwetsbare diersoorten. Maar ook van klimaatverandering, biotoopverbetering of landbouwpraktijken. Het team Ecologie signaleert ontwikkelingen in de Nederlandse wildstand. Daarnaast wordt voorlichting […]

Jachthonden

Jagers en voorjagers kunnen veel van elkaar leren. De Jagersvereniging is als belangenbehartiger van de jagers en organisator van jachthondentrainingen en – proeven een belangrijke partij voor beiden. De jachthondentraining is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat uw hond gehoorzaam en bruikbaar is. Er is natuurlijk maar één manier om het beste uit […]

Diersoorten

Jagers komen in hun jachtvelden veel diersoorten tegen. Op sommige daarvan wordt gejaagd, van andere soorten wordt voorkomen dat grote aantallen tot teveel schade en overlast leiden. Het herkennen van soorten en het gedrag  is belangrijk om verwante soorten te kunnen onderscheiden of leeftijden goed in te schatten. In deze rubriek wordt ook achtergrondinformatie gegeven over een […]