05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: Robert Jan Asselbergs

Provincie Limburg koopt nachtzichtkijkers voor jacht op wilde zwijnen

Om de jacht op wilde zwijnen in Limburg te intensiveren en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen hebben Gedeputeerde Staten van Limburg op 4 december 2018 besloten 120.000 euro subsidie te verlenen voor de aanschaf van nachtzichtkijkers voor WBE’s. Daarnaast komt er geld vrij voor de realisering van wildbeheerplannen en voor bestuurderstrainingen. Met deze extra middelen voor de wildbeheereenheden in Limburg verwacht de provincie dat jagers nog beter in staat zullen zijn om de populaties wilde zwijnen buiten de leefgebieden te verkleinen. Tevens wordt er gewerkt aan een nieuw monitoringsysteem waarmee een nog beter beeld wordt verkregen van de aantallen wilde zwijnen in Limburg.

Wim Grave, voorzitter van de Jagersvereniging in Limburg is erg tevreden met dit besluit: ‘Na anderhalf jaar voorbereiding zijn er in Limburg weer enkele belangrijke besluiten genomen.’

Nulstandbeleid
Officieel geldt er een nulstandbeleid van wilde zwijnen in Nederland. Om schade en overlast binnen de perken te houden, is het noodzakelijk dat de wilde zwijnenpopulatie lage dichtheden heeft. Met de komst van Afrikaanse varkenspest in België, kunnen grote populaties wilde zwijnen veterinaire risico’s met zich meebrengen.

Bewegingsjacht
In Nederland heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 12 oktober 2018 de ‘bewegingsjacht’ toegestaan om toename van wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden (Veluwe en Meinweg) tegen te kunnen gaan. Op 9 november 2018 heeft de eerste succesvolle bewegingsjacht in Limburg plaatsgevonden. Dit werd gedaan in samenwerking met de boeren, die eigenaar zijn van de grond waar de bewegingsjacht plaatsvond.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items