05:22
21:58
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Jagersvereniging presenteert handreiking voor de beperkte bewegingsjacht

Op 18 oktober 2018 is door het Ministerie van LNV de Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018 vastgesteld. Met deze regeling die op 20 oktober 2018 in werking is getreden is het degenen die wilde zwijnen doden op grond van een vrijstelling of ontheffing toegestaan daarbij tussen zonsopgang en zonsondergang een methode toe te passen waarbij hoogstens zes personen, in aanwezigheid van ten hoogste drie aangelijnde honden, voor wilde zwijnen hoorbaar in het gebied aanwezig zijn zonder deze opzettelijk te verontrusten, met het oogmerk om deze dieren binnen het schootsveld van hoogstens zes geweerdragers te bewegen, opdat zij deze dieren kunnen doden. Het ministerie staat deze ‘beperkte bewegingsjacht’ in Nederland toe om zo jachthouders extra mogelijkheden te geven om de dichtheden van het wilde zwijn te verlagen. Het voordeel van deze jachtmethode is dat de dieren niet worden opgejaagd. Bij deze vorm van jacht is het de bedoeling om het wild zodanig in beweging te brengen dat het rustig van de ene naar de andere dekking wisselt, waardoor strategisch opgestelde jagers na beoordeling eventueel één of meerdere zwijnen kunnen schieten.

Volgens de Nederlandse methode mogen per jachtveld maximaal zes jagers en zes drijvers (met drie aangelijnde honden) aan de jacht deelnemen. Effectiviteit kan worden vergroot door afstemming met omliggende jachtvelden.

Ter ondersteuning bij het organiseren van een veilige, effectieve bewegingsjacht heeft de Jagersvereniging een handreiking opgesteld voor jachthouders en WBE’s die hiermee aan de slag gaan.

Deze handreiking kunt u hier downloaden.

Het schotenregistratieformulier kunt u hier ook afzonderlijk downloaden.

We vernemen graag uw ervaringen aan de hand van bovenstaande punten en staan uiteraard open voor uw verbeteringen en aanvullingen. U kunt ons bereiken via [email protected] onder vermelding van ‘handreiking beperkte bewegingsjacht’.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items