07:20
18:20
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Wild zwijn doodgereden in Drenthe

Woensdag 21 november is een automobilist op een wild zwijn gebotst bij Hooghalen in Drenthe. De bestuurder raakte niet gewond. Het wild zwijn stierf enkele meters verderop aan zijn verwondingen.

Bert Dilling, voorzitter van de Jagersvereniging provincie Drenthe denkt dat dit wild zwijn niet alleen is. “Er is één wild zwijn aangereden bij Hooghalen. Maar vaak zijn wilde zwijnen niet alleen. Zeker niet als ze al zo’n eind van de bekende populaties in Nederland en Duitsland zijn afgedwaald.”

Nulstand wilde zwijnen
Officieel geldt er een nulstandbeleid in Drenthe. Om schade en overlast binnen de perken te houden, is het noodzakelijk dat de wilde zwijnenpopulatie lage dichtheden heeft. Jagers doen veel moeite om de populatie in te dammen, maar dat is niet eenvoudig. Hoewel de mogelijkheden zijn verruimd (onder andere door het toestaan van nachtkijkers, warmtecamera’s en vangkooien) maken de provinciale verschillen in vergunningen het er niet gemakkelijker op.

Met de komst van Afrikaanse varkenspest in België, kunnen wilde zwijnen risico’s met zich meebrengen. “Wij vinden het verstandig dat de Provincie Drenthe ook gaat werken met beheer- en veiligheidsprotocollen met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest. Wij zouden de Provincie het advies willen geven om de jagers in Drenthe de ruimte en mogelijkheden te geven om wilde zwijnen te beheren.” zegt Bert

Standpunt van de Jagersvereniging

  • De spontane uitbreiding van grofwild buiten de huidige leefgebieden wordt vanuit het oogpunt van biodiversiteit, jacht en beleving als positief ervaren;
  • Uitbreiding van grofwild buiten de leefgebieden is alleen acceptabel wanneer dit regionaal op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen en schade aan belangen vooraf is geborgd.
  • Actief beheer van populaties grofwild in en buiten de leefgebieden is altijd noodzakelijk om de verschillende doelstellingen in de groene ruimte met elkaar in balans te brengen en te houden;
  •  Alle grondeigenaren en jachthouders verplichten zich actief deel te nemen aan het beheer van populaties grofwild en het tellen en monitoren ervan;
  • Voor effectief beheer moet een breed scala aan methoden en middelen ingezet kunnen worden.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws