05:23
21:58
Nachtmodus
Foto: michael Migos

RECRON vraagt hoogste prioriteit voorkomen van Afrikaanse varkenspest aan minister LNV

RECRON heeft in een brief aan de minister haar grote zorgen kenbaar gemaakt voor de gevolgen van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest voor onze sector en vraagt de hoogste prioriteit te geven aan het voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest Nederland bereikt en Nederlandse bedrijven besmet.

RECRON voorziet bij het uitbreken van de varkenspest in Nederland grote schade voor de vrijetijdssector, die mogelijk vanwege een (veel) langere duur van gebiedsafsluitingen, nog veel hoger kan uitpakken dan tijdens de MKZ-crisis van 2001.

In 2001 moesten vanwege de MKZ crisis veel (kleinere) kinderboerderijen op recreatieparken geruimd worden en werden grote gebieden afgesloten waardoor bungalowparken, campings, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven en dagrecreatie langere tijd onbereikbaar waren. Dit heeft de vrijetijdssector enorm veel geld gekost en werd niet gecompenseeerd zoals bijvoorbeld in de agrarische sector.

RECRON vraagt het volgende aan de minister:

  1. De hoogste prioriteit te geven aan het voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest Nederland bereikt en Nederlandse bedrijven besmet.
  2. Indien er desalniettemin sprake is van uitbreken van de Afrikaanse varkenspest, bij de te treffen maatregelen ook rekening te houden met de belangen van andere sectoren, waaronder ook de vrijetijdssector.
  3. Eventuele gebiedsafsluitingen te voorkomen en als afsluitingen persé noodzakelijk zijn, deze in tijd zoveel mogelijk te bekorten en in omvang te zoveel mogelijke te beperken.
  4. De vrijetijdssector, in casu RECRON, te betrekken bij uw crisisteam waarin de te nemen preventieve stappen, maatregelen en communicatie worden voorbereid. RECRON is bereid daarin inbreng te leveren en biedt haar communicatiekanalen aan voor communicatie naar haar achterban.
  5. Ingeval er sprake is van aantoonbare financiële schade bij bedrijven in de vrijetijdssector als gevolg van een eventuele uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, die bedrijven voor wat betreft eventuele schadeloosstellingen op gelijke wijze tebehandelen als varkensboeren, die schade ondervinden van zo’n uitbraak.

Zie hier de compete tekst van de brief van RECRON aan minister Schouten van LNV.

RECRON vraagt hoogste prioriteit voorkomen van Afrikaanse varkenspest aan minister LNV

www.RECRON.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items