05:24
21:58
Nachtmodus

Eerste bewegingsjacht op wilde zwijnen in Nederland

Jagers van de wildbeheereenheid ‘Zuid-Oost Kempen’ hebben op 9 november 2018 een succesvolle ‘bewegingsjacht’ uitgevoerd. Dit deden ze in samenwerking met de boeren, die eigenaar zijn van de grond waar de bewegingsjacht plaatsvond. Dit maakte de Wildbeheereenheid zojuist bekend middels een persbericht. Zij laat weten dat de bewegingsjacht naar tevredenheid is verlopen. 

Voor het eerst sinds het afkondigen van de nieuwe maatregel werd op Nederlands grondgebied deze nieuwe vorm van bejaging toegepast. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft deze vorm op 12 oktober toegestaan om toename van wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden (Veluwe en Meinweg) tegen te kunnen gaan. Bij deze vorm van jacht beweegt een beperkte groep mensen (maximaal zes personen) met aangelijnde honden (maximaal drie) de zwijnen op een rustige manier richting de jagers (maximaal zes personen).

Aanpak bewegingsjacht
De wildbeheereenheid laat weten, dat de jacht werd uitgevoerd in drie grote percelen groenbemester (mosterd) van elk circa 10 hectare. De boeren hebben op advies van de jagers circa een week ervoor aan de kopse kanten een grote baan uitgefreesd aan de bosrand, zodat de jagers een vrij schootsveld hadden. Daarnaast zijn er in de groenbemester banen gefreesd, zodat er een goed overzicht was en er blokken van circa drie hectare ontstonden. Op de dag zelf zijn de jagers geposteerd op platte boerenkarren, zodat zij van hoogte konden schieten. Dit in verband met de veiligheid. Rondom het perceel hebben verkenners in de opgeheven voorladers van tractoren gezeten. Zij hadden met portofoons contact met de jagers over wat zij waarnamen. Daarnaast waren de jagers van de naburige jachtvelden ingelicht en zij hebben circa één kilometer verderop aangezeten op hun hoogzitten om wilde zwijnen die niet geschoten zijn alsnog te kunnen schieten. De drijvers hebben met drie honden de blokken stuk voor stuk uitgedreven. Met een goede voorbereiding en in perfecte samenwerking tussen boeren en jagers zijn er in totaal 10 van de 16 waargenomen wilde zwijnen bemachtigd.

De keuze voor deze landbouwgronden kwam voort uit opgetreden schade aan landbouwgewassen afgelopen zomer en was ook op verzoek van de varkenshouders in het gebied. Immers,hoe lager het aantal wilde zwijnen is, hoe lager de kans op introductie van Afrikaanse varkenspest.

Beste methode
Eén van de jagers, een ervaren jager op wilde zwijnen in zowel Nederland, als op drijfjachten in het buitenland, roemde deze nieuwe methode: “Bewegingsjacht is effectief doordat het wild veel rustiger beweegt dan bij een drijfjacht. Hierdoorkun je als jager veel beter tot een veilig en verantwoord schot komen. Voor mij is dit de beste methode om wilde varkens te bejagen.”

Aantallen
WBE Zuidoost Kempen heeft in haar werkgebied te maken met een forse toename van wilde zwijnen. Waar zij in 2015 nog 25 wilde zwijnen schoten in een heel jaar, staat dit jaar de teller al op 104. Voor het bejagen van een wild zwijn wordt – met de aanzitjacht – zo’n 40 uur gerekend.

  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws