06:29
20:45
Nachtmodus

Beleid Afrikaanse varkenspest

Na bespreking met de Ledenraad vastgesteld door het Landelijk Bestuur op 5 februari 2018

Probleemstelling

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijk virus voor gehouden varkens en wilde zwijnen. Het is wettelijk een aangifteplichtige ziekte. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen. Het virus kan nog maanden in besmet en onverhit vlees of vleesproducten overleven. Dit betekent dat ook besmette dode varkens of delen van varkens een bron van besmetting kunnen zijn. Het virus kan nog enige maanden in bevroren vlees overleven.

AVP heeft zich door menselijke tussenkomst verspreid vanuit Afrika naar het westen van Azië. De laatste jaren heeft Afrikaanse varkenspest (AVP) zich ook gemanifesteerd onder de wilde zwijnen in de Baltische staten, delen van Oost-Polen, Italië en Tsjechië. Transport van varkens, producten hiervan of menselijke contacten met besmette varkens of producten vormen het grootste risico op verspreiding. Besmette varkens of wilde zwijnen kunnen andere dieren besmetten voordat de ziekteverschijnselen zichtbaar zijn.

Een uitbraak in Nederland heeft grote gevolgen voor de economie, de jacht en terreingebruik voor recreanten.

Beleid

De Jagersvereniging informeert haar achterban over de risico’s en actuele ontwikkelingen rond AVP om risico’s via de jacht en jagers zo klein mogelijk kunnen houden. Zij adviseert haar leden het volgende:

Standpunt van de Jagersvereniging

 • Jagen op wilde zwijnen in gebieden waarin besmetting voorkomt vraagt om strenge hygiënemaatregelen. Raadpleeg de lokale jagersverenigingen, overheden en kaartbronnen voor de laatste informatie. Houdt in de gaten dat recente kaartjes met uitbraken nooit helemaal accuraat zijn en besmet gebied dus ook groter kan zijn;
 • Transport van (geschoten) wilde zwijnen uit besmet gebied is verboden. Dit geldt ook voor producten of delen van wilde zwijnen. Tanden van geschoten zwijnen vormen geen significant risico en mogen wel meegenomen worden. U dient deze ter plaatse van het afschot uit de schedel te verwijderen, te reinigen en indien mogelijk te ontsmetten;
 • Wanneer jagers in of rond besmet gebied komen, ook al is het niet voor de jacht op wilde zwijnen, dienen zij op de locatie zelf maatregelen te nemen zoals reiniging en ontsmetting van alle materialen die mogelijk in aanraking zijn geweest met wilde zwijnen of bloed. Concreet: grondig reinigen en indien mogelijk ontsmetten van auto, materialen, kleding en schoeisel;
 • Zorg dat jachthonden niet in contact komen met wilde zwijnen, of delen van wilde zwijnen;
 • Ook bij jacht buiten de besmette gebieden is reiniging belangrijk als preventieve maatregel;
 • Het meenemen van wild uit niet besmet gebied naar Nederland dient volgens actuele hygiëneprotocollen plaats te vinden. Zorg dat u op de hoogte bent van de in dat land of gebied geldende regelingen;
 • Vermijd bezoek van varkenshouderijen binnen 72 uur na de jacht en ga niet met kleding en schoeisel die u in het veld gedragen heeft een varkenshouderij bezoeken;
 • Bij een verdenking belt u met uw provinciale zwartwildcoördinator. Op deze pagina ziet u wie dat is. U meldt de precieze locatie van het verdachte wild zwijn heeft aangetroffen en het tijdstip.
 • Voor meer informatie:
  WBVR
  OIE
  GD
  DWHC