05:22
21:57
Nachtmodus
Foto: Martes Foina

Weer steenmarters weggevangen in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn – Groene Ruimte

Op 1 januari 2019 zijn er weer steenmarters weggevangen in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn.  Steenmarters worden weggevangen om de weidevogels te beschermen. In slechts anderhalve maand zijn 12 steenmarters gevangen. Vorig jaar waren dit er 10 in de periode van 7 maart tot en met 30 juni, dit meldt Groene Ruimte op 18 februari. Het wegvangen van de steenmarter rondom Aldeboarn mag nog tot 1 juli 2019. 

Uit eerder onderzoek bleek de steenmarter in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn de grootste rover van weidevogelnesten is. Doordat de steenmarters worden weggevangen is de verwachting dat er komend broedseizoen minder weidevogelnesten leeggeroofd worden. Het effect op nestoverleving van kuikens in dit gebied wordt onderzocht.

(…)

Verder overlegt provincie Friesland met de agrarische collectieven en de faunabeheereenheid. Samen bekijken ze de mogelijkheid dat collectieven zelf het aantal steenmarters en de predatiedruk op weidevogelnesten in hun eigen gebied gaan monitoren.

Bekijk hier het volledige bericht van Groene Ruimte.nl

www.groeneruimte.nl
  • Delen:

Meer informatie


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde items