Zon op
08:44
Zon onder
16:21
Nachtmodus
Media - Vrijdag 13 december 2019

Jagersvereniging wijst op impact van predatie op weidevogels – in de media

Friesland – Op 11 december j.l. overhandigde ecoloog Wim Knol zijn geschreven rapport: Vermindering van predatiedruk bij weidevogels: vier scenario’s voor de grutto (Limosa limosa), W. Knol & S. Venema – 2019 aan de voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten, Frans Kloosterman. Lees hier het persbericht – Predatiescenario’s voor de grutto: niets doen is […]

> Lees het hele nieuwsbericht